Zaproszenie

Konferencja „Bezpieczny Internet”,

29 września 2006r.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje wraz z partnerem lokalnym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku serdecznie zapraszają nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych na bezpłatną konferencję „Bezpieczny Internet”, która odbędzie się 29 września 2006 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (Duża Sala Konferencyjna) przy ulicy Mickiewicza 3.

Konferencje „Bezpieczny Internet” poświęcone są bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie oraz problematyce zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w Sieci. Organizowane są we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” i programu Komisji Europejskiej „Safer Internet Action Plan” przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Dzieci Niczyje.

Konferencje „Bezpieczny Internet” objęte zostały m.in. patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendy Głównej Policji oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Patronat nad Konferencją w Białymstoku objął Prezydent Miasta Białegostoku oraz Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25 września 2006 roku.

Zgłoszenia są przyjmowane są mailem:

monika.konopka@nask.pl, anna.rywczynska@nask.pl,

lub telefonicznie: 0-22 380-83-17,0-22 380-81-59, albo faxem: 0-22 52-31-201

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 

Program konferencji „Bezpieczny Internet”
Białystok, 29.09.2006

10:00 - 11:15 SESJA PLENARNA (1)
 
10:00 - 10:15 Otwarcie Konferencji
10:15 - 10:25 Działania UE na rzecz bezpieczeństwa w Sieci. Prezentacja programu Komisji Europejskiej "Safer Internet Action Plan"
10:25 - 11:00 Internet - korzyści i zagrożenia dla dzieci i młodzieży (teoria, badania)
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:40 SESJA PLENARNA (2)
11:15 - 11:35 Prezentacja kampanii "Dziecko w Sieci"
11:35 - 12:05 Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie - działalność Hotline
12:05 - 12:15 Ogólnopolska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa w Internecie
12:15 - 12:30 Prawa konsumentów korzystających z Internetu
12:30 - 13:40 Prezentacja organizacji, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w Internecie
12:40 - 13:10 Przerwa kawowa/konferencja prasowa
13:10 - 15:00
SESJE RÓWNOLEGŁE
Edukacja na rzecz
bezpieczeństwa dzieci w Internecie
Zwalczanie niebezpiecznych treści
w Internecie- współpraca wymiaru sprawiedliwości, firm i organizacji pozarządowych
13:15 - 13:50 Sieciaki.pl  – internetowy projekt edukacyjny 13:15 - 13:25 Zasady klasyfikacji i podziału niebezpiecznych treści
13:00 - 14:40 Kampania edukacyjna "Dziecko w Sieci"

Jak prowadzić zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Sieci

13:25 - 14:15 Rola policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w Internecie
14:40 - 15:00 Pytania/Dyskusja 14:15 - 15:00 Pytania/Dyskusja

Organizatorzy:

Partner lokalny:

 

powrót