Aktualności

Jak wspierać dzieci i młodzież w podróży życia? - relacja z konferencji

Jak wspierać dzieci i młodzież  w podróży życia? – to tytuł konferencji metodycznej, która odbyła się w dniu 04 września 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Jej organizatorem było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy oraz osoby zainteresowane tematyką.

Otwarcia konferencji dokonali dyrektorzy obu placówek. Pani Ewa Ściana – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz  Pani Maria Jolanta Ambrożej – dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Pani Ewa Ściana, nawiązując do tytułu konferencji, podkreśliła znaczenie pracy nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie oraz prowadzonych przez nich lekcji. Zwróciła uwagę na to, że są one szczególnie pomocne uczniowi w jego rozwoju, w wyborze drogi życiowej, w przygotowaniu się do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich oraz
w kształceniu umiejętności podejmowania właściwych decyzji w zakresie zdrowego stylu życia. Pani dyrektor życzyła również wszystkim zebranym pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

W pierwszej części konferencji Grażyna Łaniewska – konsultant ds. wychowania  i profilaktyki Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przedstawiła odpowiedzi na pytanie Co powinien wiedzieć  nauczyciel przygotowujący zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie? Prelegentka przedstawiła Wychowanie do życia w rodzinie wg założeń nowej podstawy programowej. Omawiając cele i efekty kształcenia, podkreślono, iż realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności wspierać wychowawczą rolę rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, kształtować postawy: prorodzinne, prozdrowotne, prospołeczne. Zgodnie z nazwą przedmiotu priorytetem jest aspekt wychowawczy – a nie tylko edukacyjny.

Pani Justyna Winnicka z Wojewódzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, przedstawiając medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS, omówiła działania podejmowane w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Pani Dorota Woińska - Żmujdzin – socjoterapeutka, pedagog zaprezentowała temat Co nowego pojawiło się w profilaktyce  ryzykownych zachowań seksualnych oraz metodach wychowywania dzieci i młodzieży?

II część konferencji przeznaczona była na prezentację programów edukacyjnych i różnych rozwiązań  metodycznych.

Pani Agnieszka Ambrożek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku zaprezentowała program ARS autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych .

Prezentację warsztatów W stronę dojrzałości  omówiły Grażyna Łaniewska oraz tutorzy/nauczyciele – Barbara Majewska i Marzena Sosnowska.

W kolejnym punkcie konferencji  Pani Elżbieta Babicz z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku omówiła Jak wykorzystać film jako skuteczne narzędzie profilaktyki? Zaprezentowała wybrane metody oraz nowości wydawnicze dotyczące Wychowania do życia w rodzinie oraz profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Ostatnia część konferencji  przeznaczona była  na pytania, odpowiedzi i wymianę doświadczeń w kontekście problematyki konferencji.