Aktualności

Regionalne Centrum Rozwoju ZSK

#CEN 2018-10-01

W siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4,  rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach projektu pt. „ Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do ZSK oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Doradcy działający na terenie województwa podlaskiego będą realizować następujące zadania:

1. Nawiązanie kontaktów z kluczowymi interesariuszami i odbiorcami ZSK oraz diagnozowanie ich potrzeb w związku
z wdrażaniem i rozwojem ZSK;

2. Analizowanie możliwości wykorzystania ZSK dla dobra regionu, w tym dla inwestowania środków europejskich
w podnoszenie umiejętności mieszkańców.

3. Udzielanie zainteresowanym podmiotom wsparcia informacyjnego i doradztwa w obszarach dotyczących tworzenia kwalifikacji;

4. Przygotowanie podmiotów do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzenia walidacji;

5. Organizowanie na terenie województw seminariów i spotkań dla różnych grup spośród ww. podmiotów oraz działania upowszechniające dla szkół ponadpodstawowych.

Doradcy będą udzielać informacji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00, p. 207

Załączniki