Aktualności

Kangur Matematyczny 2019

#CEN 2019-12-12

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny 2019

zaprasza Szkolnych Organizatorów Konkursu na konferencję poświęconą organizacji konkursu, która odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4,
w dniu 5 marca 2019 roku.

         o godz. 14.00 – dla Szkolnych Organizatorów konkursu z powiatów

         o godz. 16.00 – dla Szkolnych Organizatorów konkursu ze szkół miasta Białegostoku.

 

Komitet Organizacyjny zaprasza Uczniów do wzięcia udziału w konkursie Kangur Matematyczny 2019.

Konkurs odbędzie się  21 marca 2019 roku, o godz. 9.00.

Szkoły zgłaszają uczestników wykorzystując założone w poprzednich latach konta za pośrednictwem strony www.kangur-mat.pl
(instrukcja w zakładce KONTA SZKÓŁ).

Szkołą, która bierze udział po raz pierwszy, tworzy na stronie www swoje konto ( instrukcja w zakładce KONTA SZKÓŁ).

Po 1 stycznia 2019 r. , na adres CEN, ul. Złota 4, 15 - 016 Białystok, nadsyłamy pisemne zgłoszenie, dowód wpłaty, listę uczestników. Dokumenty można wysłać również drogą mailową na adres: katarzyna.gosk@cen.bialystok.edu.pl   
Potwierdzenie zgłoszenia szkoły nastąpi dopiero po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Wpłat, w wysokości 9 zł za każdego uczestnika, dokonujemy po 1 stycznia 2019 r na konto:

CEN w Białymstoku, ul. Złota 4

Santander Bank Polska SA

66 1500 1344 1213 4009 5654 0000

dopisek: "KANGUR".

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I WPŁAT ZA UCZESTNIKÓW UPŁYWA 20 STYCZNIA 2019 ROKU.

Nieterminowe zgłoszenie może skutkować niewzięciem udziału w konkursie lub nieotrzymaniem upominku.

Regulamin konkursu, informacja dla koordynatora szkolnego oraz plakaty do pobrania na stronie www.kangur-mat.pl w zakładce "Konta szkół".

Wszystkie informacje bieżące będą się ukazywały na stronie www.kangur-mat.pl, po zalogowaniu się na konto szkoły, w zakładce KOMUNIKATY.

Informacji dodatkowych udziela koordynator: katarzyna.gosk@cen.bialystok.edu.pl, tel. 85 7329867 wew. 104.

Załączniki