Aktualności

Konkurs Zarządu Województwa Podlaskiego- 80 tys. zł na działania edukacyjne.

#CEN #wydarzenie 2019-01-29

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 22 stycznia 2019 r., podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii.

Informacje o konkursie:

http://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/80-tys-zl-na-dzialania-edukacyjne-konkurs-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego.html