Aktualności

PROJEKT realizowany ze środków UE: „ Razem możemy zrobić więcej ” CEN w Białymstoku we współpracy z Towarzystwem AMICUS i MTK Znanie (Bułgaria)

 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
 2. Nazwa projektu: Razem możemy zrobić więcej
 3. Główny cel projektu: budowanie edukacyjnej platformy internetowej
 4. Beneficjenci projektu: nauczyciele i wychowawcy pracujący z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu oraz uczniowie i ich rodzice
 5. Nazwa i dane partnerów: Towarzystwo Amicus, MTK Znanie (Bułgaria)
 6. Nasz udział w projekcie: bezbudżetowy (wszystkie wydatki ponosi strona bułgarska)
 7. Okres realizacji projektu: 10.2018 - 31.12.2020
 8. Zadanie CEN w Białymstoku: Testowanie edukacyjnej platformy internetowej w okresie  od 1 listopada 2019 r. do 30 marca 2020 r.
 9. Korzyści dla CEN w Białymstoku:
 • CEN w Białymstoku jest w trakcie budowania nowego systemu informatycznego, stąd możliwość bezpłatnego testowania  nowych rozwiązań edukacyjnej platformy tworzonej w projekcie.
 • Dodatkową korzyścią dla pracowników pedagogicznych CEN jest doskonalenie umiejętności wykorzystania TIK w nauczaniu oraz poznanie, wypracowanie nowych metod i technik pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami, jak również tworzenia programów i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

 

Pełna informacją o projekcie:

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/TCA-2222