Aktualności

Manufaktury przyszłości

Projekt Manufaktury przyszłości proinnowacyjność działań edukacyjnych i wychowawczych, wzbogacających system opieki społecznej nad dziećmi w oparciu o metodę Design Thinking.

Celem projektu jest:

  1. podniesienie kompetencji metodycznych 24 nauczycieli  i 12 pracowników CEN w Białymstoku poprzez nabycie uprawnień moderatora procesu Design Thinking,
  2. wydanie publikacji Manufaktury  przyszłości Podlasie - kompetencje proinnowacyjne w edukacji i wychowaniu - przykłady i pomysły, uwzględniającej zagadnienia edukacji globalnej,
  3. wzbogacenie oferty edukacyjnej CEN w Białymstoku w obszarze metodyki pracy  z  dziećmi  zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wniosek o realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską został złożony.

Czas trwania IV 2020 - III 2022