Aktualności

„Das möchte ich mal sehen, hören, erleben…“

#Biblioteka 2020-01-27

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich uczących się języka  niemieckiego oraz nauczycieli nauczających tego języka (jako opiekunów), do wzięcia udziału w konkursie na plakat tradycyjny o treściach kulturo- i realioznawczych związanych  z poznawaniem Niemiec.

Konkurs potrwa od 03.02.2020 r. (poniedziałek) do 14.03.2020 r. (sobota).

Człowiek uczy się efektywniej, im więcej zmysłów jest zaangażowanych w proces uczenia się, dlatego też zajęcia językowe powinny być uzupełniane również o aktywizację zdolności percepcji wizualnej i manualnej. Proponujemy konkurs, którego celem jest rozwijanie twórczej aktywności uczniów i zachęcanie ich do nauki języka niemieckiego poprzez wzbudzanie zainteresowania kulturą i życiem codziennym Niemiec.

Prosimy o uważne przeczytanie dokumentów (PDF) umieszczonych w załączniku, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Są to:

  • Regulamin konkursu;
  • Formularz zgłoszeniowy do konkursu;
  • Zgoda na przechowywanie danych osobowych w ramach projektu edukacyjnego Goethe- Institut realizowanego we współpracy z Medioteką Języka Niemieckiego w Białymstoku.

Prace konkursowe proszę przesyłać pocztą elektroniczną w formie plików jpg (zdjęcie plakatu) wraz
z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych (dokumenty są obowiązkowe aby przystąpić do konkursu) na adres:  
jolanta.bakier@cen.bialystok.edu.pl

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu  oraz wręczenie nagród  odbędzie  się  podczas konferencji Wydawnictwa Pearson w siedzibie CEN w Białymstoku.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,  Jury konkursu przyzna również trzy nagrody oraz wyróżnienia. Nagrodami będą gry planszowe oraz zestawy książkowe typu Leichte Lektüren w języku niemieckim.

 

Załączniki