Aktualności

Design Thinking w edukacji

#CEN 2020-09-04

Uwaga Dyrektorzy i Nauczyciele!

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku organizuje

pierwszy na Podlasiu

kurs doskonalący

dla Dyrektorów i Nauczycieli

 

Design Thinking w edukacji.

 

Design thinking to kreatywna metoda rozwiązywania problemów, generowania pomysłów i tworzenia innowacji, coraz popularniejsza w biznesie, świetnie sprawdzająca się jako nowatorska metoda nauczania i organizacji pracy szkoły. Pozwala na rozwój kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wpisuje się w Kierunki polityki oświatowej państwa:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Design thinking nazywane jest ludzką metodą pracy z zespołem. Dzięki temu, że zaczynamy od empatii i punktem wyjścia procesu są realne potrzeby użytkowników, daje on  praktyczne i pożądane efekty. Bazujemy na pracy zespołowej zróżnicowanych, interdyscyplinarnych grup – korzystamy z różnych doświadczeń, perspektyw i zdolności. Dzięki temu podczas fazy diagnozy potrzeb i generowania pomysłów pojawiają się zaskakujące i nieszablonowe pomysły.

Proces zakłada również wielokrotne prototypowanie, testowanie i ulepszanie rozwiązania. Dzięki temu produkt końcowy jest sprawdzony i realny do wdrożenia.

Korzyści ze stosowania design thinking w szkole

DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWKAMI

 • zaangażowanie kadry do współtworzenia ulepszeń
 • lepsze dopasowanie komunikacjido oczekiwań odbiorców
 • wzmocnienie wizerunku innowacyjnejplacówki

DLA SZKOŁY

 • zwiększenie nastawienia na współpracę w zespole
 • poprawa komunikacjiwewnętrznej i organizacji procesów
 • niesztampowe pomysłyna rozwiązania bieżących wyzwań
 • większe zainteresowanienowych studentów i uczniów

DLA NAUCZYCIELI

 • oszczędnośćczasu w przygotowywaniu zajęć
 • niesztampowe i ciekawezajęcia
 • lepsze ocenyuczniów i rodziców

DLA UCZNIÓW

 • łatwiejsze zapamiętywaniemateriału
 • rozwój umiejętności kreatywnych
 • większe zaangażowaniei lepsza współpraca w zespole

 

 

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy:

Mateusz Kałamarz- Trener kreatywności, badacz, certyfikowany trener biznesu, a także moderator design thinking, z wykształcenia matematyk

Ewa Tomczak - main engine w design thinking w szkole, jest trenerem biznesu, moderatorem design thinking i projektantem z pasją dla ludzi.

 

Kurs planowany jest na  24-25.09.2020 w godzinach 10:00- 15:30  (1. dzień) i 8:00- 14:00 (2. dzień)  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4.

Cena szkolenia: 600 zł.

Zapisy: http://www.cen.bialystok.pl/oferta-cen/szczegoly/1980/design-thinking-w-edukacji

 

Uwaga- liczba miejsc to tylko 12! Prosimy o szybkie zapisy.