Aktualności

Dodatkowa oferta szkolenia dla nauczycieli geografii

#CEN 2021-01-04

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonymi zmianami w wymaganiach egzaminacyjnych informujemy o dodatkowej ofercie szkolenia dla nauczycieli geografii w szkołach ponadpodstawowych 20 stycznia 2021 r. od godz. 15.00.

Program szkoleń obejmuje zagadnienia:

  • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/ maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
  • Analiza porównawcza.
  • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Poszczególne szkolenia dla grup przedmiotowych będą odbywać się w formule blended-learning (2 godz.), a część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet lub  Microsoft Teams (4 godz.). Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.cen.lomza.pl

Zajęcia będą prowadzić doradcy metodyczni i konsultanci CEN w Łomży specjalnie w tym celu przeszkoleni w centralnej placówce doskonalenia prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacje o dostępie do spotkań w sieci oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniach nauczyciele otrzymają pocztą elektroniczną na adresy wskazane w formularzach zgłoszeniowych.