Aktualności

Literacka Gra Miejska "Misja: Ocalmy literackie Podlasie" - relacja

#Biblioteka #kronika 2018-10-29

Dnia 26 października 2018 roku odbyła się literacka gra miejska Misja: Ocalmy literackie Podlasie, którą  zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna CEN w partnerstwie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Celem projektu było poznanie przez uczniów  białostockich szkół średnich twórczości wybranych pisarzy i poetów pochodzących z rejonu podlaskiego oraz piszących o Podlasiu: Katarzyny Bondy, Ignacego Karpowicza, Jana Leończuka, Szymona Hołowni, Tomasza Lippomana, Wiesława Szymańskiego, Wiesława Kazaneckiego, Mieczysława Czajkowskiego, Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, Elżbiety Awramiuk.

Gra polegała na zmierzeniu się z ośmioma zadaniami, które dotyczyły  literackiego Podlasia. Uczestnicy musieli  odnaleźć poszczególne punkty gry rozmieszczone na terenie miasta Białegostoku i wykonać przygotowane zadania. Za poprawne rozwiązanie  uczestnicy otrzymywali  od Agenta kartkę z nazwiskiem twórcy i   informację niezbędną do rozwiązania testu końcowego oraz  wskazówkę w postaci kodu QR, jak dotrzeć do kolejnego punktu.

Koordynatorem przedsięwzięcia  była Małgorzata Konopka, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej CEN. W przeprowadzenie i organizację zaangażowali się  wszyscy nauczyciele bibliotekarze - Aniela Maciejczuk, Barbara Werpachowska, Małgorzata Kakareko-Wiszowata, Emilia Chojnowska, Katarzyna Gosk, Elżbieta Korzeniecka  oraz pracownicy placówek, w których znajdowały się przygotowane punkty gry.

Gra rozpoczęła się  o godzinie 9.15 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, gdzie nastąpiło powitanie uczestników i zapoznanie ich z regułami gry.

W tej instytucji zostały również przygotowane  dwa Punkty  Kontrolne z zadaniami  - Poetycka potyczka  oraz Szalone rysunki . Następne punkty znajdowały się w Szkole  Podstawowej nr 9  przy ul. Legionowej 7 - Strzał w dziesiątkę, Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego  Centrum Sztuki,  przy ul. Odeskiej 1 - Florystyczna wykreślanka, Białostockim Teatrze Lalek przy  ul. Konstantego Kalinowskiego 1 - Serenada- quiz , Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Filologiczny, przy  Placu niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 - Spotkanie z podlaskim językoznawcą, Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”,  przy ul. Fabrycznej 10 - Puzzle Szymona.

Ostatni Punkt Kontrolny był przygotowany w Centrum Edukacji Nauczycieli - Skarby Podlasia , tutaj również nastąpiło zakończenie gry -  rozwiązanie testu, wręczenie dyplomów i losowanie drobnych upominków.

W literackiej grze miejskiej wzięło udział 25 uczniów i 5 opiekunów z następujących szkół: III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zespół szkół Zawodowych Nr 2 im. kap. Wł. Wysockiego w Białymstoku, Zespół Szkół Mechanicznych CUP Nr 2 w Białymstoku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, Zespół Szkół Elektrycznych  im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Cała impreza przebiegła pod znakiem dobrej zabawy, dostarczając satysfakcji zarówno młodzieży, jak i organizatorom.

Pomysł Gry powstał podczas kursu doskonalącego "Tworzenie bibliotecznych gier literackich o zasięgu miejskim, szkolnym", prowadzonego w roku 2017 przez konsultantkę ds. bibliotek szkolnych - Olgę Topolewską w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.  Autorki scenariusza: Kowalko Katarzyna – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, Leonowicz Grażyna – IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Puławska Joanna - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Zyskowska Ewa – Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku.