Aktualności

Projekt "Poranki z biblioteką"

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli - bibliotekarzy, polonistów, wychowawców, uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz starsze grupy przedszkolne do udziału w wychowawczo-edukacyjnym projekcie czytelniczym "Poranki z biblioteką".

Cele projektu:

 • poszerzenie oferty edukacyjnej CEN o zajęcia czytelnicze dla uczniów,
 • popularyzacja literatury pedagogicznej i metodycznej wspierającej realizacje edukacji czytelniczej w szkołach i przedszkolach,
 • wykształcenie u dzieci nawyku korzystania z biblioteki od najmłodszych lat,
 • przygotowanie do samodzielnego czytania,
 • wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu poprzez rozbudzenie zainteresowania książką,
 • przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 • rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych,
 • rozwijanie sprawności językowych.

Działania:

Zaplanowano prowadzenie zajęć czytelniczych adresowanych do uczniów klas młodszych szkół podstawowych. Lekcje będą prowadzone w oparciu o autorskie scenariusze opracowane m.in. do książek: „Kłopot” Iwony Chmielewskiej i  „Ignatek szuka przyjaciela” Pawła Pawlaka. Spotkania będą odbywać się w odpowiednio przygotowanej sali edukacyjnej.

Projekt składa się z 3 różnych form:

 1. Lekcja biblioteczna - Jak powstaje książka?
 2. Zajęcia czytelnicze - Ilustracja w roli głównej – teatrzyk kamishibai  dla przedszkolaków
 3.  Zajęcia edukacyjne -  Spacer po bibliotece.

 Adresaci:

 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 2. Nauczyciele bibliotekarze.
 3. Uczniowie klas 0 – III.
 4. Starsze grupy przedszkolne.
 5. Zainteresowane osoby.

Koordynator programu : Emilia Chojnowska ; emilia.chojnowska@cen.bialystok.edu.pl ; tel. 85 732 73 23 

Termin: październik 2019 – czerwiec 2020