AKTUALNOŚCI

Projekty edukacyjne realizowane w SP nr 34 w Białymstoku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Halina Budnik, Barbara Wysocka - nauczyciele bibliotekarze

W naszej szkole, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – co oczywiście należało do zakresu wymagań, wszyscy uczniowie klas I – VII pod kierunkiem wychowawców, realizowali projekty edukacyjne, rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów. Poniżej krótko opisałyśmy realizację kilku z nich.

A wonderful journey with a book

Uczniowie klas IV – VI  zaczęli realizować projekt 1 VI 2017 roku. Wypożyczyli na wakacje książki w języku angielskim, które zostały zakupione w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na początku roku szkolnego zmotywowano więcej dzieci z klas IV – VII, ponieważ konkurs trwał do 27 X 2017 roku.

Główne cele konkursu, a mianowicie: kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim,  popularyzacja literatury w języku angielskim, rozwijanie zdolności językowych i plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej, zostały zrealizowane. Udało się to osiągnąć, dzięki  ścisłej współpracy z nauczycielką języka angielskiego, która pomogła w poradnictwie w doborze odpowiedniej literatury dla każdego ucznia, z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego.

Najlepiej wykonane plakaty do przeczytanych książki w języku angielskim zostały wywieszone na gazetce ścienne obok biblioteki szkolnej.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe podczas apelu w dniu 17 listopada 2017r. Informacje o uczniach, którzy zwyciężyli oraz zdjęcia z uroczystości rozdania nagród znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Autorzy: Halina Budnik, Agnieszka Pogorzelska, Elżbieta Szczepańska – Plewa.

 Z książką w świat wartości

Projekt edukacyjny „Z książką w świat wartości”, promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, powstał w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  i trwał od 16 X do 15 XII 2017 roku. Biblioteka szkolna zorganizowała kilka przedsięwzięć,  mających na celu: zachęcanie uczniów do czytania poezji i prozy oraz inspirowanie do sprawdzenia swoich umiejętności plastycznych i pisarskich. Projekt był realizowany klasach I - VII przy współpracy z wychowawcami,  polonistami i bibliotekarzami  z Filii nr 5 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.  Projekt składał się z dwóch części i cieszył się dużym zainteresowaniem.

Pierwsza z nich przeznaczona była dla uczniów z klas I – III. Był to konkurs - Ilustracja do przeczytanej książkiOdbyły się 2 edycje. Nagrodzone prace były prezentowane na gazetce ściennej. Uczniowie  klas IV – VII wzięli udział w konkursie Tę książkę warto przeczytać konkurs na najlepszą pracę w kategorii: notatka o książce, list do koleżanki lub kolegi, opowiadanie.Odbyły się 2 edycje. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w gazecie szkolnej „Pogodna”[gazeta znajduje się na stronie internetowej szkoły. Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsca, otrzymali nagrody książkowe podczas apeli szkolnych.  Informacje o zwycięzcach i uroczystości wręczania nagród zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Dzięki realizacji działań dowiodłyśmy, że czytanie książek kształtuje świat wewnętrzny dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

Autorzy: Halina Budnik, Agnieszka Pogorzelska, Barbara Wysocka.

Lubimy czytać książki Grzegorza Kasdepke - projekt w klasie Vb

Cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie bliżej poznali twórczość G. Kasdepke - przeczytali sześć nowo zakupionych książek. W grupach napisali scenariusze, przygotowali scenki dramowe do przeczytanej książki, prezentując się przed klasą w odpowiednich do tego strojach. Zachęcili uczniów innych klas do przeczytania w/w książek wykonując plakat z informacjami na temat autora i jego twórczości i zamieszczając na gazetce ściennej. Zrealizowany projekt nie tylko zintegrował zespół klasowy, ale również zainspirował do sięgania do nowości czytelniczych.

Autorzy: Halina Budnik, Agnieszka Pogorzelska, Barbara Wysocka.

Przyjacielem VIb każda książka staje się

Realizacja tego projektu zainicjowała aktywność uczniów w wielu obszarach ich rozwoju. Po przeczytaniu następujących książek: K. Paterson "Most do Terabithii", B. Kosmowskiej "Buba", J. Papuzińskiej "Asiunia", D. Terakowskiej "Córka Czarownic", dzieci w grupach miały zadania: przygotowanie prezentacji multimedialnej o przeczytanych książkach i ich autorach, napisanie scenariuszy do scenek dramowych i ich przedstawienie na godzinie wychowawczej.

Dzieci rozwinęły swoje kompetencje czytelnicze oraz zdolności literackie, plastyczne, teatralne. Aby zachęcić innych uczniów do przeczytania w/w powieści, wzięli udział w konkursie „Tę książkę warto przeczytać ", pisząc prace w formie notatki o książce, listu zachęcającego do przeczytania danej książki.

Autorzy: Halina Budnik, Agnieszka Pogorzelska, Barbara Wysocka.

Sprawy dziewcząt i chłopców" w książkach E. Nowak, E. Nowackiej i N. Vaniere - projekt w klasie Vc

Niezwykłą pomysłowością i kreatywnością popisali się uczniowie z klasy Vc, którzy po przeczytaniu książek E. Nowak "Dwie Marysie", E. Nowak "Niewzruszenie", E. Nowackiej "Małgosia kontra Małgosia", N. Vanier, „Bella i Sebastian", zredagowali broszurę pt. "Sprawy dziewcząt i chłopców". Pracę przekazali do biblioteki celem popularyzacji twórczości w/w pisarzy wśród społeczności szkolnej. Broszura w wyczerpujący sposób zawiera informacje o książkach i ich problematyce. Uwagę przyciąga oprawa graficzna ze względu na to, że jej autorzy samodzielnie wykonali większość zamieszczonych ilustracji. Dołączyli również ułożoną przez siebie ankietę oraz jej wyniki, przeprowadzone w klasie po przeczytaniu w/w książek przez wszystkich uczniów.

Autorzy: Halina Budnik, Agnieszka Pogorzelska, Barbara Wysocka.

W świecie książek D. Tarkowskiej i A. Onichimowskiej - projekt w klasie Va

Książkami współczesnych pisarek - D. Tarkowskiej „Władca Lewawu" i A. Onichimowskiej „Za szafą", „Duch starej kamienicy", „Najwyższa góra świata", zainteresowali się uczniowie klasy Va. Podzielili się swoimi wrażeniami podczas kilku lekcji wychowawczych, przedstawiając scenki dramowe w dobranych odpowiednio strojach.  Dopełnieniem kompetencji czytelniczych było wykonanie plakatów zachęcających do przeczytania tych książek i prezentując na gazetce ściennej. Każdy plakat zawiera notatkę o książce ułożoną przez uczniów.

Autorzy: Halina Budnik, Agnieszka Pogorzelska, Barbara Wysocka.

Czytanie wpływa na nasze zachowanie - projekt w klasie Ic.

Projekt nie tylko zachęcił uczniów z klasy Ic do czytania, ale również wprowadził w świat zasad dobrego wychowania. Wychowawczyni wybrała książkę "Dobre obyczaje, czyli w lekkim tonie o bon tonie" Agnieszki Frączek, na podstawie której organizowała „Poranki z kulturą". Na zajęciach czytała fragmenty książek, omawiała z dziećmi poznane zasady, organizowała scenki dramowe, jak zachowywać się w określonych sytuacjach. Uczniowie podczas poranków nauczyli się dekorować stół (składać serwetki, układać sztućce, itp. ), piosenkę pt. „Bardzo kulturalna piosenka", przygotowali i przedstawili inscenizację „Kwoka" według wiersza J. Brzechwy. Wykonała wystawkę książek o tej samej tematyce, które są do wypożyczenia w bibliotece i zachęciła do przeczytania.

Autorzy: Halina Budnik, Agnieszka Pogorzelska, Barbara Wysocka.

Opublikowano 22/03/2018 (poprzednia wersja serwisu)