AKTUALNOŚCI

Regionalny Konkurs Literacki „Wiersze z szuflady”

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II -VIII szkół podstawowych.
  2. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie napisany wiersz (biały lub rymowany) na dowolny temat.
  3. Praca twórcza musi być napisana własnoręcznie. Może być ozdobiona rysunkiem, ale ilustracja nie podlega ocenie. (Prace przepisane na komputerze nie wezmą udziału w konkursie).
  4. Do każdej pracy powinny być dołączone wypełnione formularze znajdujące się w Załącznikach.
  5. Ilość prac jest nieograniczona.
  6. Termin dostarczenia wierszy upływa 14 grudnia 2018 r.  Prace należy dostarczyć do SP nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku (z dopiskiem na kopercie ,,Wiersze z szuflady”)

Załączniki