AKTUALNOŚCI

„Z książką w świat wartości” - udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół „Wychowanie przez czytanie”

Zespół  Szkół   w Szumowie

Uczniowie z Zespołu Szkół w Szumowie uczestniczyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół „Wychowanie przez czytanie”, którego organizatorem była Fundacja “ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przedsięwzięcie trwało od września do grudnia 2018 roku.

Cele Programu to: wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury. Program polegał na przeprowadzeniu z uczniami zajęć w oparciu o książkę „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” z wykorzystaniem pakietu materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez Fundację.

Młodzież w trakcie zajęć uczyła się rozumienia takich pojęć jak m.in. szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość. Aktywnie uczestniczyła w spotkaniach. Z zaangażowaniem brała udział w dyskusjach i w pracach twórczych. Uczestnicy Programu wykonali planszę tematyczną, komiksy o wartościach moralnych, nagrali scenki do filmu o uczciwości. Uczniowie wzięli udział w  konkursie prac multimedialnych.

Biblioteka szkolna otrzymała od Fundacji dwie książki autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej: „Wychowanie przez czytanie” oraz „Z dzieckiem w świat wartości”.

Uczniowie - uczestnicy Programu uświadomili sobie ważność wartości moralnych oraz potrzebę ich przestrzegania na co dzień. Nauczyli się dostrzegać w utworach literackich przesłania moralne, będące drogowskazami życiowymi.

Lucyna Selerowska, Dorota Kurpiewska – koordynatorki programu