AKTUALNOŚCI

Regulamin Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” V edycja „Czytanie to cudowna podróż”

Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

zapraszają do udziału

w Konkursie Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.

Cele konkursu:

  • popularyzacja czytania wśród dzieci
  •  propagowanie wartościowej literatury
  •  zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną
  •  stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć z rówieśnikami
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Terminy:

  • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego
  • do 12 IV 2019 r. w szkołach przeprowadzane są eliminacje szkolne konkursu, podczas których wyłoniony zostanie 1 uczestnik do eliminacji międzyszkolnych.
  •  eliminacje międzyszkolne konkursu odbędą się 15 V 2019 r. w godzinach 10.00-15.00 w klubie Zenit w Białymstoku ul. Mieszka I 16

Regulamin konkursu w załączeniu

Załączniki