AKTUALNOŚCI

Scenariusz gry dydaktycznej z okazji Światowego Dnia Poezji 21 marca!

Tamara Korniluk, Zdzisława Korolczuk - nauczyciele  bibliotekarze Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku 

Czas: 45 min

Uczestnicy: klasy 5 i 6. Uczniowie z poszczególnych klas wybierają spośród siebie 4-osobową drużynę, która reprezentuje klasę. W bibliotece otrzymują kartę z zadaniami, które mają wykonać.

Współuczestnicy: biblioteka; wybrane sale w których uczą się klasy 1,2,3; świetlica; pokój dyrektora lub wicedyrektorów, pokój pedagogów

Stacje zadaniowe:

 1. Pokój pedagogów
 2. Świetlica
 3. Pokój dyrektor lub wicedyrektorów
 4. Portiernia
 5. Biblioteka

Przebieg gry:

 1. W pokoju pedagogów każda z drużyn układa z wycinków  wiersz i odczytuje pedagogowi.  
 2. W świetlicy drużyny otrzymują wiersz M. Rusinka:
  • Harcerz
  • Czarownica
  • Pirat
  • Akrobatka
  • Astronom
 3. Drużyny zapoznają się z treścią wiersza,  przedstawiają paniom z świetlicy i dzieciom  tytułową osobę (dostępne będą gadżety), a następnie czytają, starannie interpretując wiersz.
 4. W pokoju Dyrekcji  każda z drużyn otrzymują wiersz   M. Rusinka, zapoznają się z tekstem i recytują wiersz przed dyrektorką lub wicedyrektorami.
 5. Na portiernie są przygotowane pocięte na części obrazki przedstawiające poetę lub poetkę, drużyny po ułożeniu obrazka uzyskują informację o poecie, którego wiersz mają odczytać  w wylosowanej klasie 1-3( 3b-s.17;1b-bibliot.; 2a-kor. w-f; 1d-s.19;1a- s.18)
 6. Drużyny losują w bibliotece sentencje o poezji, które mają zarebusować:
  • „Poezja jest drugą twarzą duszy.” Autor: Odisseas Elitis
  • „Poezja to myślenie w obrazach.” Autor: Wissarion Bieliński
  •  „Poezja – najdłuższa droga na tym świecie.” Autor: Takis Antoniu
  • Poezja to mówiące malarstwo,....”  Autor: Simonides
  • „Każdy zakochany jest poetą.” Autor : Platon
 7.  

Wygrywa   klasa, która uzyska najwięcej punktów! POWODZENIA !

 Karta zadań, kl.5a, kolejność zadań: 1,2,3,4,5

skala ocen od 1-6

Stacje

Ocena

Podpis

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 Karta zadań, kl.5b, kolejność zadań: 2,3,4,5,1,

skala ocen od 1-6

Stacje

Ocena

Podpis

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 Karta zadań, kl.5c, kolejność zadań :3,4,5,1,2

skala ocen od 1-6

Stacje

Ocena

Podpis

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Karta zadań, kl.6 a, kolejność zadań : 4,5,1,2,3

skala ocen od 1-6

Stacje

Ocena

Podpis

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

  Karta zadań, kl.6b, kolejność zadań : 5,1,2,3,4

skala ocen od 1-6

Stacje

Ocena

Podpis

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Opracowała Tamara Korniluk, Zdzisław Korolczuk