AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Recytatorsko – Plastycznym „Wiosna nas inspiruje”

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła  Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku.
 2. Celem konkursu jest:
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  językiem poezji;
  • waloryzowanie twórczości polskich poetów;
  • promowanie talentów artystycznych;
  • wzbogacenie warsztatu plastycznego – rozwijanie różnorodnych form i technik;
  • kształtowanie wrażliwości odbioru dzieła literackiego i interpretacji plastycznej;
  • twórcza organizacja czasu wolnego.
 3. Konkurs  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-5, klasy 6-7.
 4. Postanowienia dotyczące prac plastycznych:
  • Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną (formatu A3; wykonaną samodzielnie i dowolną techniką - praca płaska);
  • Prace należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30.04.2109r. na adres Organizatora
 5. Postanowienia dotyczące recytacji:
  • Zgłoszenia  udziału należy przesłać  do 30.04.2019r.
  • Recytacja wierszy oraz wręczenie nagród i dyplomów  laureatom obu kategorii konkursu odbędzie się dnia 16 maja o godz.10.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Załączniki