AKTUALNOŚCI

Relacja z przebiegu inauguracji 8. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

 W dniu 4 czerwca 2019r. o godz. 9.30 rozpoczęła się uroczysta inauguracja 8 edycji Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Goście zostali powitani przez dyrektorów: panią Ewę Ścianę – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Elżbieta Zimnoch – Szkołą Podstawowa nr 19 w Białymstoku i Jolanta Kalinowska – Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku.

W tym roku promowaliśmy podlaskiego autora Tomasza Samojlika i jego książki  z cyklu o Żubrze Pompiku. W pierwszej turze pan Artur Kosicki - Marszałek Województwa  Podlaskiego, rozpoczął czytanie od opowiadania „Zapach wiosny”[1] , w drugiej -  czytano trzy kolejne opowiadania: „Zagadkowe szyszki”[2], „Niezwykły ptak”[3], „Niedotykalska”[4].  W tle wyświetlana była prezentacja z ilustracjami do książek Tomasza Samojlika, wykonanymi przez dzieci uczestniczące mi.in. w konkursie plastycznym „Czy znasz twórczość …?”, organizowanym przez białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

W dalszej części uroczystości miały miejsce występy utalentowanych dzieci. Przedszkolaki z PS  nr 4 w Białymstoku wykonały inscenizację „Kolorowa łąka”, piosenkę  „Pociąg do książki” zaśpiewała uczennica Szkoły Podstawowej Nr 24 w Białymstoku, a piosenkę  „Czytać się chce” - uczennice Szkoły Podstawowej w Zabłudowie.

Bardzo ważnym elementem programu były występy laureatów białostockich konkursów organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli przedszkoli[5], w tym:

  • konkursu czytelniczego „Booktalking - krótko i ciekawie o książce”;  reklamowano książki: „Zemsta”  Aleksandra Fredry i „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry,
  • Międzyszkolnej Parady Postaci Literackich  - przedstawiono bohaterów literackich  z utworów "Pchła Szachrajki" Jana Brzechwy (uczennica SP nr 43 w Białymstoku) oraz  "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek " Justyny  Bednarek (uczennica Szkoły Podstawowej w Zabłudowie),
  • konkursu rodzinnego "Polska moja Ojczyzna".

Tradycją inauguracji  stało się  uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Białymstoku.

W tym roku mieliśmy ogromną przyjemność, wspólnie z Panem Arturem Kosickim - Marszałkiem Województwa Podlaskiego,  wręczyć nagrody  uczniom naszego województwa, którzy zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie Wielka Liga Czytelników. Uczennice  SP nr 8 w Białymstoku zdobyły tytuł Mistrza Polski, a SP nr 4 w Suwałkach zostały finalistami konkursu.[6]

Wystąpiła również podlaska autorka książek dla dzieci pani Katarzyna Janowicz-Timofiejew. Prezentowała swoje książki, opowiadała o ciekawych zdarzeniach z życia i twórczości, zachęcała do czytania książek i wspólnego spotykania się.

Jak co roku chór „Figielek” z SP nr 19 w Białymstoku rozpoczął wydarzenie odśpiewaniem piosenki „Czytaj książki” , a w trakcie uroczystości wspólnie z uczestnikami,  kilkakrotnie odśpiewał hymn akcji „Czytanie jest the best”.

Oprac. Olga Topolewska, zdjęcia: Małgorzata Kakareko - Wiszowata

Zapraszamy na stronę akcji - http://www.cen.bialystok.pl/

-------------

[1] Czytali: Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego,Jacek Brzozowski – dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku, Ewa Ściana  - dyrektor  Centrum Edukacji Nauczycieli  w Białymstoku, ins.  Wojciech Macutkiewicz  - Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Tadeusz Andrzej Mosiek  - Kuratorium Oświaty w Białymstoku, bryg.  Tomasz Gierasimiuk  - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, mjr SG Anna Zdanowicz -  rzecznik Podlaskiego Oddziału  Straży Granicznej w Białymstoku, Adam Półtorak - dyrektor Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, Jolanta Kalinowska  - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku, płk Piotr Kondraciuk  - dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Emilia Zajkowska - komendant Straży Miejskiej w Białymstoku, Dorota Głębocka - Departament Edukacji Urzędu  Miejskiego w Białymstoku

[2] Czytali: Adam Jakuć – doradca Wojewody Podlaskiego, Żubr Pompik - Mariusz Budzyński, Muzeum Wojska, Polinka - Jolanta Gadek - dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Andrzej Kalinowski - Fundacja Sąsiedzi

[3] Czytali: Mirosław Bielawski - dyrektor Radia Białystok, Michał Puchlik - TVP Białystok,Jarosław Jabłoński - redaktor naczelny „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”, Polinka - Katarzyna Siergiej dr - prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, Anna Jakubowska – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, Maria Czyżewska - dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej, Dominika Piotrowska - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

[4] Czytali: Andrzej Lechowski- dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Cezary Jan Mielko - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Grażyna Dworakowska - dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, Ewa Majewska - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Magdalena Wieremiejuk - Galeria Arsenał  w Białymstoku

[5] Informacje o konkursach dostępne na stronie -  http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/wlc-4edycja

[6]   Więcej o konkursie - http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/wlc-4edycja