AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do 2. edycji konkursu "Komiks inspirowany lekturą - z postaciami literackimi przez epoki. Średniowiecze"

Zasady konkursu

  1. Czas trwania konkursu: 17 lutego 2020 r. – 30 kwietnia 2020 r.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  uczniowie szkół podstawowych (IV – VI); uczniowie szkół podstawowych (VII – VIII); uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie jednej planszy komiksu o tematyce: Moja ulubiona postać literacka w świecie literatury średniowiecznej. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.  Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu. Praca powinna być jednostronna, wykonana na arkuszu papieru o formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm (B1).
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju 2020 roku podczas konferencji dla nauczycieli polonistów i bibliotekarzy.

Udział w konkursie należy zgłosić elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy - 

 W załączeniu szczegółowy regulamin, formularze zgód opiekunów.

Załączniki