AKTUALNOŚCI

"Czytanie jest the best" - konkurs towarzyszący Międzynarodowym Targom Książki w Białymstoku

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku, Fundacja Sąsiedzi, Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

Czytanie jest the best!

Adresaci:

  • konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Warunki uczestnictwa:

  • w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego.
  •  prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:  uczniowie klas I - III szkół podstawowych,  uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych,  uczniowie klas VII -VIII szkół podstawowych, uczniowie klas I – IV szkół ponadpodstawowych

Tematyka prac konkursowych:

  • Kategoria wiekowa A: uczniowie klas I - III szkół podstawowych: ilustracja do wybranej książki: Ałbeny Grabowskiej, Marty Guzowskiej, Grzegorza Kasdepkego, Wojciecha Mikołuszki, Marcina Pałasza, Tomasza Samojlika, Zofii Staneckiej, Agnieszki Suchowierskiej
  • Kategoria wiekowa B: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych:  ilustracja do wybranej książki: Grzegorza Kasdepkego, Barbary Kosmowskiej, Marcina Pałasza, Renaty Piątkowskiej, Tomasza Samojlika, Agnieszki Suchowierskiej, Agnieszki Tyszki
  • Kategoria wiekowa C: uczniowie klas VII –VIII szkół podstawowych: plakat promujący czytanie (mile widziane nawiązanie do programu tegorocznych targów, autorów goszczących na targach itd. – informacje na stronie internetowej):https://www.facebook.com/TargiKsiazkiWBialymstoku/
  • Kategoria wiekowa D: uczniowie I - IV szkół ponadpodstawowych: plakat promujący IX Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku (mile widziane nawiązanie do programu tegorocznych targów, autorów goszczących na targach itd. – informacje na stronie internetowej): https://pl-pl.facebook.com/TargiKsiazkiWBialymstoku/ 

Obowiązujący termin

Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13.03. 2020 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok, z dopiskiem „Konkurs plastyczny – czytanie”.

Załączniki