Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie "Booktalking - krótko i ciekawie o książce"

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

 Cele konkursu:

 • upowszechnianie czytania dla przyjemności
 • rozbudzanie i pielęgnowanie potrzeb czytelniczych
 • rozwijanie świadomości literackiej
 • doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • propagowanie najbardziej wartościowych pozycji literackich odpowiednich do wieku
 • rozbudzanie emocjonalnego nastawienia do książek
 • przywracanie właściwych proporcji między rzeczywistością wirtualną a światem słowa pisanego

 Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
 • klasy IV-VI
 • klasy VII - VIII
 1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczniów niezależnie od kategorii

  Warunki uczestnictwa:

 • zadaniem każdego uczestnika jest prezentacja książki metodą booktalkingu
 • rodzaj i gatunek prezentowanej literatury dowolny
 • czas prezentacji max 5 minut, w trakcie jej trwania uczestnik może wykorzystywać rekwizyty, podkład muzyczny, przebranie, odczytywanie fragmentów książki, ekspresję ruchową
 • uczeń może wybrać jeden ze stylów booktalkingu:
  • Streszczenie fabuły
  • Zaprezentowanie głównego bohatera
  • Przedstawienie tylko jednego epizodu
  • Oddanie nastroju

Wszystkie te style można łączyć w jednej prezentacji

   Termin i miejsce konkursu:

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10 z dopiskiem „Konkurs booktalking – biblioteka” do dnia 15 marca 2019 r.
 • Konkurs odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w bibliotece szkolnej

Jury:

Komisja będzie brała pod uwagę elementy istotne dla techniki booktalkingu:

 • mówienie z pamięci
 • przemyślaną kompozycję wypowiedzi
 • modulację głosu, poprawność językową, płynność wypowiedzi
 • budowanie napięcia, niedopowiedzenia
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą,
 • przestrzeganie czasu prezentacji
 • wyeksponowanie omawianej w czasie prezentacji książki

Wskazówki dla uczestników:

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki.  Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły, czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać samodzielnie. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek.

Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko „kuszących fragmentów”.

Style booktalkingu:

 • Streszczenie fabuły – polega na omówieniu głównych wątków  książki   do punktu kulminacyjnego i zostawieniu słuchaczy z pytaniem: „Co dalej?”
 • Zaprezentowanie głównego bohatera – skupiamy się na jednej lub kilku głównych postaciach i wyjaśniamy w wyniku jakich okoliczności znalazły się one w takiej sytuacji. Można udawać bohatera książki i prowadzić narrację w pierwszej osobie liczby pojedynczej
 • Przedstawienie tylko jednego epizodu – opisujemy jedną scenę, anegdotę lub jedną krótką historię z dzieła, podkreślając, że jest to tylko jedna z przygód bohatera powieści.
 • Oddanie nastroju – nastrój książki przekazujemy odpowiednio modelując głos. Jeżeli bohater mówi w charakterystyczny sposób możemy go naśladować. Wykorzystuje się także unikatowy styl pisania autora, wplatając w swój tekst fragmenty z utworu w taki sposób, by oddać atmosferę książki.

Kontakt:

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorki:

 • Elżbieta Bączek, Lila Gudel, Anna Kondracka, Joanna Michałowska
 • tel. 85 66 44 680  w. 19 e-m