Aktualności

Wspomaganie przedszkoli i szkół w obszarach rozwijania kompetencji czytelniczych i informacyjnych

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku proponuje szkołom i przedszkolom  wspomaganie w obszarach:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych,
 • rozwijanie kompetencji informacyjnych,
 • organizacji pracy biblioteki szkolnej.

W obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych proponujemy w:

 1. przedszkolach
  • szkolenia in. z literatury dziecięcej, metod pracy z tekstem literackim, aktywnych form pracy z małym czytelnikiem. Ponadto udzielane będą konsultacje w zakresie organizacji i prowadzenia przedszkolnych bibliotek / kącików bibliotecznych.
 2. szkołach
  • szkolenia m.in. z literatury dziecięcej i młodzieżowej, aktywnych form i metod pracy z czytelnikiem, konstruowania szkolnych programów i projektów czytelniczych, kreatywnych form pracy z czytelnikiem.
 3. CEN w Białymstoku
  • udział w organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną  formach promocji czytelnictwa  (zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, akcje, projekty, gry literackie i in.)

W obszarze rozwijania kompetencji informacyjnych proponujemy w:

 1. szkołach :
  • szkolenia na temat wyszukiwania informacji w Internecie (zasoby Ukrytego Internetu, biblioteki cyfrowe), otwartych zasobów edukacyjnych,  prezentacji  zasobów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku - katalogu online i czytelni IBUK, Kolekcji Starej Książki.
 2. CEN w Białymstoku:
  • udział w lekcje bibliotecznych poświęconych wyszukiwaniu informacji (m.in. katalogi, kartoteki biblioteczne, zasoby online).

W obszarze organizacji pracy biblioteki szkolnej  proponujemy:

 • szkolenia (kursy, warsztaty, konferencje),
 • udział w sieci nauczycieli bibliotekarzy szkolnych,
 • konsultacje w zakresie:skontrum i selekcji zbiorów bibliotecznych, gromadzenia i ewidencji zbiorów, ewidencji i opracowania zbiorów specjalnych i in.

Szczegółowe tematy  proponowanych szkoleń można  znaleźć  poprzez wyszukiwarkę CEN w obszarach:

 • Promocja czytelnictwa (Rozwijanie kompetencji czytelniczych) – kliknij TUTAJ
 • Wszyscy zainteresowani (Rozwijanie kompetencji informacyjnych) -  kliknij TUTAJ
 • Biblioteki szkolne – kliknij TUTAJ

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.