Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie "Czytanie jest the best" odbywającego się w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Rada Oddziału w Białymstoku

Fundacja Sąsiedzi
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

Czytanie jest the best!

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Konkurs wpisuje się w działania związane ze współpracą TNBSP Oddział w Białymstoku z Fundacją Sąsiedzi podczas Festiwalu literackiego  ,,Na  pograniczu kultur" w ramach VIII Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku oraz realizacją 8. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Cele szczegółowe konkursu:

 • promowanie czytania jako alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego,
 • podkreślenie roli czytania w rozwoju myślenia, wyobraźni i wrażliwości,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
 • umożliwienie prezentacji własnej twórczości,
 • podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunków polityki oświatowej MEN: „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.”

Warunki uczestnictwa:

 •  w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.
 • prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych,
  • uczniowie klas VII -VIII szkół podstawowych i III szkół gimnazjalnych,
  • uczniowie klas I – IV szkół ponadpodstawowych.

Tematyka i forma prac w regulaminie.

Załączniki