Aktualności

Zaproszenie do udziału w 4. edycji ogólnopolskiej akcji "Przerwa na czytanie"

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu  w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie.

Wydarzenie odbywa się  w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. #biblioteka.

We wszystkich 3 edycjach akcji brało udział 33800 osób z 213 placówek oświatowych. Nasz ostatni rekord ustanowiony w 2018 r. zgromadził w województwie lubuskim  21904 osób czytających na przerwie. Po udanych edycjach wojewódzkich zapraszamy do udziału w edycji ogólnopolskiej.

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do szkół i placówek oświatowych każdego typu (np. szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.). Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.

Celem akcji jest:

  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  •  integracja środowiska lokalnego;
  • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
  • wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
  • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI - Cała Polska czyta dzieciom”,  Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty oraz Jacek Wójcicki Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. .

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zgłoszona szkoła/placówka wypełniając formularz jest zobowiązana do przeprowadzenia na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na dwóch lub więcej wybranych przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między 8-15 maja 2019 r. Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
(LINK do hiperłącza)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpDTaMiEqXvViQ21A_uuukrM_YLfbJIelLJviyg5zxP_JCyA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć  z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 22 maja 2019 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 8 maja), w którym poda m. in. liczbę osób czytających na przerwie.

FORMULARZ RELACJI (aktywny od 8 maja 2019 r.)

Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 5 czerwca 2019 r.

 

Koordynator akcji:

Anna Giniewska
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, ul. Łokietka 20a, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957216135

e-mail  bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl  

www.womgorz.edu.pl