Aktualności

"Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości" - konkurs na prezentację multimedialną

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 

Edycja 2020

Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku

Warunki konkursu:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.
  • Praca konkursowa powinna być  samodzielnie  wykonaną  prezentacją  multimedialną.
  • Prezentacja powinna składać się minimum z 10 slajdów. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
  • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.
  • Gotowe prace powinny być dostarczone do 08.11.2019r. do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na prezentację multimedialną - Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”.

Załączniki