Podsumowanie projektu MODA NA CZYTANIE - ODCINEK 2016

 Olga Topolewska, konsultant  CEN w Białymstoku

W dniu 9 czerwca podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy podsumowującej rok szkolny 2015 / 2016 zaprezentowano efekty projektu "Moda na czytanie - odcinek 2016 ", realizowanego w mijającym roku szkolnym.

Projekt został zainaugurowany konferencją „Czy czytanie jest wyzwaniem?” zorganizowaną przez p. Urszulę Roman, nauczyciela konsultanta ds. edukacji polonistycznej w dniu  2.09.2015 r.

Od listopada przeprowadzono szereg warsztatów zachęcających do stosowania w praktyce szkolnej nowoczesnych form i metod promocji czytelnictwa, adresowanych do nauczycieli zajmujących się upowszechnianiem czytelnictwa. Pani Magdalena Kraszewska przeprowadziła następujące formy:

 • Sztuka opowiadania z wykorzystaniem grafoskopu i teatrzyku Kamishibai: 12.02.2016
  ,
 • Jak dyskutować o książce ? Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży: 26.02.2016
  ,
 • Tworzenie książeczek interaktywnych w programach komputerowych: Story Jumper, Story Bird, Toondoo: 18.03.2016r.

Olga Topolewska zrealizowała następujące propozycje tematyczne:

 • Projekt edukacyjny promujący czytelnictwo: 5 grup (październik / listopad)
  ,
 • Czytanie w sieci. Jak zainteresować pokolenie netgeneracji (born digital) książką?: 17.02.2016,
 • Jak przygotować elektroniczny test, krzyżówkę, guiz ze znajomości lektur szkolnych w programach komputerowych Learning Aps, Kahoot: 2.03.2016.

Łącznie przeprowadzono 35 godz. zajęć, w których wzięło udział 174 uczestników.

Podczas konferencji podsumowano konkurs towarzyszący projektowi: MODA NA CZYTANIE - konkurs na projekt edukacyjny realizowany w szkole służący rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nagrodzonym rozdano nagrody, zaprezentowano prace laureatów pierwszych miejsc. Lista nagrodzonych - zobacz.

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu wyrażają nadzieję, że podjęte działania przyczyniły się do wzbogacenia oferty zajęć czytelniczych w szkołach i będą slużyły efektywnemu podnoszeniu kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, również w kolejnych latach. Jest to o tyle istotne, iż od roku szkolnego 2016 / 2017 szkoły realizując program rządowy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, będą mogły skorzystać z wielu, już wypracowanych i sprawdzonych w praktyce,  materiałów dydaktycznych.

Opublikowano 10.06.2016 (poprzednia wersja Bibservisu)