Programy obchodow Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2009

Hasło obchodów: Biblioteki szkolne - pełne oblicze

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa 1 w Białymstoku

 1. Wystawa książek oryginalnie wydanych( nietypowy format ,  rodzaj tworzywa,  elementy przestrzenne; adresaci ucz.kl.II-VI).
 2. Plastyczne impresje wokół logo Internacional School Library Month-adresaci ucz. kl.IV-VI.
 3. Wycieczka do ZOO pana Brzechwy (zajęcia techniką origami pod kierunkiem p. Alicji Sakowskiej; adresaci ucz. kl.III-IV).

Szkoła Podstawowa 2 w Białymstoku

 1. Warsztaty w bibliotece szkolnej dla nauczycieli humanistycznego  zespołu samokształceniowego w ramach WDN
 2. Przedstawienie sceniczne – Galeria sławnych bibliotekarzy.
 3. Prezentacja pracy biblioteki szkolnej.
 4. Przedstawienie księgozbioru bibliotecznego, w tym kroniki szkoły, czasopism, nowości wydawniczych, oświatowych stron internetowych, itp.
 5. Wystawa książek metodycznych.
 6. Przypomnienie zasad sporządzania opisu bibliograficznego.
 7. Biblioterapia: przedstawienie wartościowej literatury dotyczącej dzieci z różnymi problemami wychowawczymi, krótkie scenki biblioterapeutyczne do wykorzystania na zajęciach z dziećmi.
 8. Zajęcia dla całej społeczności szkolnej
 9. Akcja „Uwolnij swoją książkę, dziel się z innymi”.
 10. Konkurs na hasło, slogan lub limeryk promujący bibliotekę szkolną.
 11. Wystawa „Czar starych książek”.
 12. Kiermasz „czytadeł” dla dzieci i dorosłych.
 13. Warsztaty aktywu bibliotecznego w Centrum im. L. Zamenhofa.
 14. „Mali detektywi – zajęcia interaktywne dotyczące historii Białegostoku.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku

 1. Wystawy: „Poeci i pisarze w karykaturze”, „O bibliotece na wesoło”.
 2. Konkursy: „Tworzymy komiks”,  „Poeci i pisarze w karykaturze”, „O bibliotece na wesoło”.
 3. Gry i zabawy: Kalambury(długie przerwy), Zajęcia edukacyjne „Cisza  potrzebna od zaraz”, Zgaduję, myślę i ...(długie przerwy).
 4. Zbiórka książek na rzecz biblioteki szkolnej.
 5. Spotkanie  z profesorem UwB  Panem  Jarosławem  Ławskim  - „Podróże Juliusza Słowackiego”.
 6. Ogłoszenie wyników konkursów.

Szkoła Podstawowa 8 w Białymstoku (Zespół Szkół nr 3)

Klasy I - III

 1. Wszystkie ślady prowadzą do nas (Przygotowanie „śladów”  z folii samoprzylepnej i umieszczenie ich na korytarzu prowadzącym do  bibliotek; Plakaty  promujące święto Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz działalność biblioteki szkolnej; Cytaty o bibliotece i książce  na ścianach lub drzwiach sal lekcyjnych).
 2. Dary serca (wystawa książek dla dzieci podarowanych bibliotece przez wydawnictwa, nauczycieli, uczniów).
 3. „Czwartkowe czytanki”  (Zapoznanie uczestników koła i  innych chętnych  z zasadami akcji  „Czwartkowe Czytanki” ; Opracowanie tematyki czytanek; Ustalenie harmonogramu „czwartków”; Zaproszenie przedszkoli i klas młodszych).
 4. „Konkursowo” (Konkurs plastyczny „Nowe przygody Muminków”(opracowanie regulaminu, rozstrzygnięcie konkursu, wystawa pokonkursowa)
 5. Książka dla Ciebie (Ekspozycja oferty kiermaszowej wydawnictw i księgarń (Tania książka, Publicat , Księgarnia „Pingwin”)
 6. Wygraj i Ty! Przygotowanie loterii fantowej (pozyskiwanie sponsorów loterii, przygotowanie losów,  przeprowadzenie loterii zakup książek z uzyskanych funduszów)
 7. Środowe gry i zabawy słowem. Przygotowanie i przeprowadzenie gier i zabaw (quiz,  zagadki, krzyżówki,  scrabble itp.).
 8. Laurki dla biblioteki (Wszyscy chętni uczniowie mogą wykonać laurkę, w której zamieszczą życzenia, kierowane do naszej szkolnej biblioteki. Najpiękniejsze z nich pojawią się na wystawce bibliotecznej).
 9. Z życia naszej biblioteki. Prezentacja działań biblioteki szkolnej.
 10. Dla każdego coś słodkiego. Przygotowanie „słodkiego” koszyczka dla czytelników.

Klasy IV - VI

 1. Wszystkie ślady prowadzą do nas. (Przygotowanie „śladów”  z folii samoprzylepnej i umieszczenie ich na korytarzu prowadzącym do  biblioteki; Plakaty  promujące święto Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz działalność biblioteki szkolnej; Cytaty o bibliotece i książce  na ścianach lub drzwiach sal lekcyjnych).
 2. Z życia naszej biblioteki. Prezentacja działań biblioteki szkolnej.
 3. Dary serca. Wystawa książek podarowanych bibliotece przez wydawnictwa, nauczycieli, uczniów.
 4. „Konkursowo” . Konkurs plastyczny na Logo biblioteki (opracowanie regulaminu, rozstrzygnięcie konkursu ,wystawa pokonkursowa)
 5. Książka dla Ciebie . Ekspozycja oferty kiermaszowej wydawnictw i księgarń (Tania książka, Publicat , Księgarnia „Pingwin”).
 6. Wygraj i Ty! Przygotowanie loterii fantowej (pozyskiwanie sponsorów loterii, przygotowanie losów,  przeprowadzenie loterii, zakup książek z uzyskanych funduszy).
 7. Dla każdego coś słodkiego. Przygotowanie „słodkiego” koszyczka dla czytelników

Szkoła Podstawowa 19 im. Mieszka I w Białymstoku 

 1. Konkurs na kolorowankę Kubusia Puchatka.
 2. Tydzień Pluszowego Misia (składanie misia techniką origami, zabawy z misiem, plebiscyt na największego, najmniejszego i najbardziej kochanego misia, głośne czytanie książek o misiach itp.).
 3. Plakat „Warto mnie przeczytać”.
 4. Akcja „Uwolnij książkę”.
 5. Spotkania z autorami książek: Grzegorzem Kasdepke i Dorotą Katende

Szkoła Podstawowa 21 im. Marszałka Piłsudskiego w Białymstoku

 1. Szkolny konkurs plastyczny  na plakat reklamujący bibliotekę
  Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji bibliotecznej, na której przybliżona zostanie idea – Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych; Wykonanie przez uczniów plakatów reklamujących bibliotekę – jako miejsca przyjaznego człowiekowi.
 2. Szkolny konkurs literacki –Moja niezwykła  książka.
  Zorganizowanie konkursu na opowiadanie o książce, która wywarła niezapomniane wrażenie na czytelniku
 3. Spotkanie z człowiekiem książki
  Zorganizowanie dla uczniów i nauczycieli spotkania z pracownikiem Filii Książnicy Podlaskiej nr 7 nr na Słonecznym Stoku (-Przybycie na spotkanie z książką w ręku; Każdy uczeń i nauczyciel przynosi tego dnia ze sobą swoją ulubioną książkę, o której może powiedzieć– że dla niego,  ma niezwykłe znaczenie; Czytanie przez nauczycieli  fragmentów książek; Prezentacja oferty Filii  Książnicy; Przeprowadzenie pogadanki – Tajemna moc ukryta w bibliotece; Pamiątkowe zdjęcie społeczności szkolnej z książką w ręku).
 4. Wycieczka – Śladami słowa drukowanego
  Zwiedzanie  w Muzeum Historycznym w Białymstoku wystawy Drukowane w Białymstoku - prezentującej działalność białostockich zakładów drukarskich od XIX; Wizyta w Białostockich Zakładach Graficznych; Wywiad z księgarzem; Wspólne robieniu zakupów do biblioteki szkolnej w zaprzyjaźnionej księgarni;  Przygotowanie fotoreportażu z wycieczki i umieszczenie go na tablicy znajdującej się przy bibliotece.
 5. Impreza czytelnicza:  Mali – wielcy biblioteczni odkrywcy
  Przeprowadzenie w dniu 28. 10. 2009 r. uroczystego zakończenia obchodów połączonego z imprezą czytelniczą dla uczniów klas IV – VI; Pokazanie prezentacji multimedialnej Biblioteka to  dom przyszłości i przeszłości  dotyczącej historii bibliotek od czasów najdawniejszych do współczesnych rozwiązań multimedialnych; Przeprowadzenie quizu dotyczącego  treści zawartych w prezentacji; Wysłuchanie fragmentów audio boków dla dzieci; Wręczenie nagród w konkursie plastycznym i literackim.

Szkoła Podstawowa 32 w Białymstoku (Zespół Szkół nr 6)

 1. Wywieszenie plakatu informującego o święcie bibliotek.
 2. Rozwieszenie na terenie szkoły hasła reklamującego bibliotekę"Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki".
 3. Ogłoszenie konkursu "Najładniejsza zakładka" oraz zorganizowanie wystawy zakładek.
 4. Przeprowadzenie quizu czytelniczego dla klas I-III.
 5. Zorganizowanie wystaw i wystawek okolicznościowych "By nauka nie poszła w las","Październik", "Rocznica pontyfikatu JPII".
 6. Impreza czytelnicza "Polubić czytanie"- spotkanie starszych uczniów z najmłodszymi czytelnikami.
 7. Plebiscyt"Czytelnicza lista przebojów".
 8. Zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych z seriiKlik uczy.

Szkoła Podstawowa 47 im. J.K. Branickiego w Białymstoku

 1. Wycieczki (1. Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, 2. Księgarnia ,,Kleks", 3. "Poznajemy miejsca i zabytki Białegostoku związane z patronem naszej szkoły")
 2. Wystawy: 4 X Międzynarodowy Dzień Zwierząt , Święto Edukacji Narodowej , Miedzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych , Rok Juliusza Słowackiego , Złota polska jesień w literaturze i sztuce
 3. Konkursy - przeprowadzenie szkolnych eliminacji do międzyszkolnych konkursów: ,,Nowe przygody znanych bohaterów"- I edycja ,,Nowe przgody Muminków"; ,,Jestem kibicem z klasą", ,,Jesień w poezji".
 4. Godziny wychowawcze, lekcje języka polskiego: prezentacja nowości wydawniczych i ciekawych książek przez łączników klasowych
 5. Przedstawienia o tematyce czytelniczej w wykonaniu aktywu czytelniczego: ,,A my to wszystko wiemy i książki szanujemy", ,,Historia książki".
 6. Inne działania: prezentacja nowości wydawniczych, ,,Moja szkolna biblioteka"-wprowadzenie ucz.kl I w poczet czytelników

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku

 1. Wystawy: „ Historia książki”, "Jan Paweł II – papież wolności".
 2. Konkursy  szkolne: 1)  na wiersz, fraszkę o bibliotece; 2) na plakat promujący czytanie; 3) „Czyj to utwór”; 4) plastyczny „Tajemnica starej księgi”; 5) na wizytówkę  biblioteki szkolnej.
 3. Akcje czytelnicze: 1)  „Podaruj nową książkę szkolnej bibliotece”; 2)  „Przynieś czasopismo do szkolnej biblioteki” ; 3) „Pluszowego misia”- zbiórka misiów dla dzieci do ośrodka „Nasz dom”, zajęcia z dziećmi o historii pluszowego misia w literaturze; 4) Włączenie się w Kampanię Ogólnopolską „Cała Polska czyta dzieciom” i czytanie dzieciom w przedszkolu, w „Ośrodku Nasz Dom”, szpitalu…; 5) „Złotówka na wagę złota” – zbiórka dobrowolnej „złotówki” wśród klas gimnazjalnych – współpraca z łącznikami klasowymi; 6) Włączenie się w kampanię z okazji IX Dnia Papieskiego; 7) Książka mojego dzieciństwa –podaj tytuł i autora - sondaż; 8) Książka, którą polecam koleżankom i kolegom -sondaż.
 4. Wieczory poetyckie, montaże słowno muzyczne: 1)Montaż słowno- muzyczny o Janie Pawle II na Dzień Papieski; 2)Wieczór literacki o przemijaniu, śmierci „Zaduszki literackie”; 3) Udział młodzieży w Dyskusyjnych Klubach Książki.
 5. Imprezy biblioteczne: 1) Obchody Dnia Bibliotek Szkolnych pod hasłem „ Myślę więc czytam” ; 2) Tort dla biblioteki –wykonanie tortu; 3) Kiermasz ciast na cele zakupu nowości dla młodzieży do biblioteki.; 4) „Aforyzmy o bibliotece”, książkach, cytaty ułożone na liściach – przebranie za książkę ucznia i losowanie cytatów; 5) Podsumowanie działań promujących czytanie. Ogłoszenie wyników konkursów bibliotecznych, wręczenie nagród uczniom. Wystawa nagrodzonych prac, nowych książek zgromadzonych w wyniku akcji.
 6. Warsztaty, zajęcia z młodzieżą,  informacje do rodziców: 1) Lekcja multimedialna dla uczniów  na temat historii książki; 2) Spotkanie dla młodzieży pt. ”Historia książki” z wykładowcą Ostrowską Ewą w czytelni KP Filii nr 6 ; 3) Warsztaty dla młodzieży „Wysyłaj sygnały dobra” na podstawie powieści Małgorzaty Musierowicz „Kwiat kalafiora”- biblioterapia; 4) Kampania czytelnicza skierowana do rodziców; 4) Informacje do rodziców o znaczeniu czytania dla dzieci– na podstawie materiałów fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” i innych.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zespół Szkół Mechanicznych - CKP nr 2 w Białymstoku

 1. Akcja informacyjna o Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych i podjętych działaniach na terenie szkoły i w bibliotece (plakaty, gazetki ).
 2. Okolicznościowy folder informacyjny „BIBLIOTEKA” .
 3. Akcja uwalniania książek i otwarcie Kącika Bookcrossing.
 4. Zbiórka lektur i podręczników dla biblioteki szkolnej.
 5. Zbiórka książek dla dzieci z przeznaczeniem dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga.
 6. Konkursy:  1) plastyczny na logo biblioteki i wystawa pokonkursowa, 2) dla nauczycieli i uczniów na hasło promujące czytelnictwo i bibliotekę szkolną oraz wystawa pokonkursowa, 3) Konkurs „Zakładka do książki” i wystawa pokonkursowa.
 7. Wielkie czytanie uczniom klas I : J.R.R. Tolkien Drużyna Pierścienia; uczniom klas II – J.W.Goethe Cierpienia młodego Wertera
 8. Popołudnia z filmem – oglądamy ekranizacje lektur szkolnych.
 9. „Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei….” – montaż literacko-muzyczny prezentujący życie i twórczość Juliusza Słowackiego.
 10. „Lilka” - wieczór poezji Marii Pawlikowskiej  – Jasnorzewskiej połączony z wystawą.
 11. „Osiecka – jakiej nie znamy” -  spotkanie literacko - muzyczne.
 12. Spotkania z  przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola nr 29 promujące czytelnictwo i autorów książek dla dzieci połączone z wystawami i inscenizacją:  1) Dorota Gellner autorka wierszy, opowiadań i tekstów piosenek dla dzieci, 2) Czarnoksiężnik z krainy Oz.
 13. „Niepełnosprawni…” - zajęcia z biblioterapii.
 14. Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji - lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej.
 15. Warsztaty z organizacji pracy samokształceniowej i umysłowej.
 16. Prezentacja multimedialna ukazująca różnorodne działania  biblioteki  szkolnej na przestrzeni lat.
 17. Ankieta dotycząca biblioteki.
 18. Wystawy:
 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – cykl wystaw prezentujących księgozbiór biblioteki i zachęcających do czytelnictwa: „Na początku było koło …”. (książki dotyczące historii motoryzacji i techniki), „Jakie fantastyczne książki !!!” (fantastyka naukowa i fantasy),, „Podróże kształcą” ( książki geograficzne i podróżnicze), „Matura tuż, tuż.” (lektury i ich opracowania).
 • „Historia pisma i książki”.
 • „Słynne biblioteki, znani bibliotekarze”.
 • "Wybitni twórcy kultury polskiej” – cykl wystaw prezentujących sylwetki znanych postaci polskiej kultury: „Jacek Malczewski – intrygujący malarz Młodej Polski”, „Ten, który rozsławił Polskę - Fryderyk Chopin”, „Mikołaj  Rej - ojciec polskiej literatury”,
 • „Im to zawdzięczamy – polska myśl techniczna”.
 • „Najstarsze i najciekawsze książki naszej biblioteki”.
 • „Pan Tadeusz w 25 odsłonach”.
 • „Wasze zakładki – czyli to, co zostawiamy w książkach”.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

 1. Wystawy: Wystawa na korytarzu szkolnym „Motyw książki w malarstwie”; Wystawa reklamująca książkę ,,Moja gwiazda” Felicji Raszkin-Nowak – pokłosie warsztatów terenowych ,,Wędrówka śladami wspomnień Felicji Nowak”; ,,W druku zachowane” – wystawka dawnych dzienników i czasopism (1898-1998).
 2. Konkursy: Konkurs wiedzy o bibliotece – każdą dobrą odpowiedź nagradzamy symbolicznymi nagrodami; „Liściopady” – korzystamy z przewodników do oznaczania drzew; „Książka dla Ciebie” – rozdajemy książki, płyty, plakaty.
 3. Życzenia dla biblioteki” – wpisy na specjalnej „Karcie imieninowej”.
 4. „Czytelnicy polecają” – propozycje książek wartych przeczytania.
 5. „Wirtualna historia książki i bibliotek” – zajęcia dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z wykorzystaniem Internetu.
 6. „Historia książki i pisma”  - wycieczka do biblioteki Muzeum Podlaskiego dla wybranych klas.

POWIAT BIAŁOSTOCKI

Szkoła  Podstawowa nr 2 w Łapach

 1. Biblioteka i czytelnia szkolna zostaną odświętnie udekorowane (kolorową bibułą i balonami).
 2. Na drzwiach wejściowych szkoły pojawi się plakat informacyjny o przebiegu Święta Biblioteki. W pokoju nauczycielskim będzie wywieszona informacja dotycząca przebiegu imprezy oraz zaproszenie do udziału w niej.
 3. Na parterze szkoły będzie wyeksponowany plakat informacyjny o Święcie Biblioteki (wzorowany na posterze opracowanym przez IASL).
 4. Obok plakatu pojawi się wystawa prac plastycznych uczniów klas I-III z konkursu „Moja ulubiona książka”.
 5. Od miejsca wystawy do drzwi biblioteki będą prowadziły kolorowe „stopy”. Na drzwiach biblioteki i czytelni (z obu stron) zostaną naklejone kolorowe dymki z wypisanymi hasłami lub sentencjami o książce i bibliotece.
 6. W bibliotece zostanie przygotowana wystawa książek „Poznajmy się…”, natomiast w czytelni kiermasz taniej książki z Tuliszkowa
 7. Środa będzie dniem głośnego czytania. Każdy nauczyciel na początku lekcji odczyta uczniom fragment swojej ulubionej książki z dzieciństwa. Czytanie będzie poprzedzone krótką informacją na temat Święta Bibliotek Szkolnych.

Szkoła Podstawowa w Michałowie

 1. Przygotowanie gazetki informującej o święcie.
 2. Zaproszenia dla klas do odwiedzenia biblioteki i wzięcia udziału w konkursach.
 3. Wymyślanie przez uczniów klas IV-VI haseł promujących bibliotekę i czytanie.
 4. Dekoracja biblioteki.
 5. Urodziny Kubusia Puchatka w czytelni.
 6. Przyjęcie pierwszaków w poczet czytelników: inscenizacja w wykonaniu członków Koła Przyjaciół Książek, wręczenie własnoręcznie wykonanych zakładek, list do rodziców z przypomnieniem idei akcji Cała Polska Czyta Dzieciomi  poinformowanie o konkursie dla rodziców „Rodzice czytają dzieciom”.
 7. Ogłoszenie całorocznego konkursu na najlepszego czytelnika. Konkursy: plastyczne – na ulubionego bohatera literackiego i ilustracja do baśni, literacki – recenzja ulubionej książki, pięknego czytania oraz k. cytatów ( odgadnięcie tytułu i autora na podst. fragmentu utworu) i minikonkursy na długich przerwach.
 8. Wystawki w bibliotece: nowości, przedmiotów pozostawionych w książkach, książek z autografami autorów.
 9. Głośne czytanie uczniom klasy 0 (członkowie KPK).
 10. Uzupełnianie przez czytelników listy próśb i życzeń.

Zespół Szkół w Michałowie

 1. Kontynuacja sprzedaży uwolnionych bibliotecznych  książek.
 2. Kontynuacja zbiórki pieniędzy na zakup nowości wydawniczych pod hasłem ’’Zbieramy pieniążki na nowe książki’’.
 3. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas pierwszych   "Moje życzenia do biblioteki – oczekiwania i propozycje".
 4. Zorganizowanie zbiórki książek i podręczników (od 24 do 30.10. 2009 r.) - przyjdź i złóż życzenia bibliotece w bibliotecznej kronice – przynieś prezent od klasy.
 5. Ogłoszenie konkursów podsumowujących ROK 2009, który jest MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM JULIUSZA   SŁOWACKIEGO:
 • konkurs krzyżówka pt . "Życie i twórczość Juliusza Słowackiego"- rozstrzygnięcie -6 listopada 2009
 • konkurs recytatorski "Mój ulubiony wiersz i list Juliusza Słowackiego"- rozstrzygnięcie - 6 grudnia 2009
 • konkurs na wiersz, list, obraz, rysunek -’’Inspiracje twórczością Juliusza Słowackiego’’ –  rozstrzygnięcie – 6 grudnia 2009

Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie

 1. Udekorowanie biblioteki szkolnej.
 2. Przygotowanie i rozpowszechnienie informacji o obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 3. Biblioteka- przestrzeń dla czytelnika. Wpisywanie przez czytelników na plakatach swobodnych myśli o bibliotece, np. czym jest dla czytelników itp.
 4. Konkurs na wykonanie inicjału wyrazu – biblioteka (prace plastyczne).
 5. Przygotowanie wystawy pokonkursowej – inicjałów przy bibliotece szkolnej, a następnie w Filii Bibliotecznej w Uhowie.
 6. Czytelnicza lista przebojów – plebiscyt na najciekawszą książkę w szkolnej bibliotece.
 7. Wykonanie kart głosowania w konkursie dla klas II-III i IV-VI. Przygotowanie „bajecznie kolorowej” urny do głosowania.
 8. Przegląd kart i utworzenie listy książek cieszących się największą popularnością wśród czytelników.
 9. Wylosowanie 3 kart i przydział nagród.
 10. Spotkanie z dawną bibliotekarką szkolną p. Ireną Radziwon, która prowadziła szkolną bibliotekę w latach 1972-1978.

Zespół Szkół w Choroszczy (gimnazjum i liceum ogólnokształcące)

 1. Gazetka ścienna w bibliotece.
  Uczestnicy koła bibliotecznego wyszukują informacje o historii święta, wiersze, przysłowia, cytaty o książce i bibliotece.
 2. Wystawa książek  w bibliotece.
  Czytelnicy (uczniowie i nauczyciele) dostarczają do biblioteki zakładki do książek z domowych zasobów.
  Na lekcji sztuki, na zajęciach świetlicowych, bądź w domu uczniowie wykonują zakładki do książek według własnego pomysłu.
  Nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami z koła bibliotecznego przygotowują wystawę książek dla uczniów i nauczycieli. Wystawa zostanie przygotowana przy współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki.
 3. Wystąpienie przed uczniami klas I gimnazjum  i w Bibliotece Publicznej w Choroszczy.
  Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują przedstawienie promujące czytelnictwo „Sąd nad książką”.
 4. Wystawa, warsztaty dla uczniów.
  Nawiązanie współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Wypożyczenie wystawy edukacyjnej „Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat.... Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim”. Zorganizowanie warsztatów oparciu o materiały archiwalne.
 5. Książki dla dzieci
  Uczestnicy SKC prowadzą zbiórkę używanych książek dla dzieci  i młodzieży, a następnie przekazują je pacjentom z Oddziału Nerwic Dziecięcych w szpitalu w Choroszczy
 6. Artykuły w gazetkach szkolnej „Długa Przerwa” i „Informacje Biblioteczne”.
  Uczestnicy koła na bieżąco śledzą realizację projektu, wykonują zdjęcia, piszą sprawozdania.

Zespół Szkół w Gródku

 1. Działanie w zakresie wychowania społecznego. Włączanie uczniów rzadko odwiedzających progi biblioteki do akcji pozyskiwania środków finansowych na potrzeby biblioteki:
 2. Redagowanie prośb o wsparcie finansowe.
 3. Zbiórka makulatury.
 4. Akcja samorządu i aktywu bibliotecznego ph. „Książka za złotówkę”.
 5. Dzialanie w  zakresie wychowania intelektualnego:
 6. Konkurs fotograficzny ph. „Polecam książkę …”  -  we współpracy ze świetlicą szkolną.
 7. Konkurs poetycki ph. „Mój nauczyciel”
 8. Apel z okazji święta KEN – występy kół teatralnych działających przy bibliotece: sp i gimnazjum.
 9. „Ulubione książki naszych nauczycieli” – listę spisuje samorząd  i aktyw biblioteczny (wystawa).
 10. Prezentacja nowości zakupionych do biblioteki przez aktyw biblioteczny na lekcjach wychowawczych.
 11. Spotkanie z fotografikiem profesjonalnym panem Pawłem Grzesiem – we współpracy z nauczycielem języka polskiego.
 12. Spotkanie z panem Anatolem Prębskim, lokalnym poetą, piszącym w języku polskim i białoruskim – we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Gródku

III. Działania w  zakresie wychowania estetycznego:

 1. Wystawa nowości i najstarszych książek w bibliotece.
 2. Wystawa ph. „Karykatury znanych autorów”.
 3. Wystawa prac konkursowych  - konkursu fotograficznego ph. „Polecam książkę …” .
 4. „Piątkowe czytanie bajek dla najmłodszych (sp) przez uczniów gimnazjum z Koła Wolontariatu.
 5. Podsumowanie obchodów święta bibliotek szkolnych:w Wiadomościach Gródeckich, w gazetkach szkolnych szkoły podstawowej   i gimnazjum oraz na stronach internetowych sp i gimnazjum.

POWIAT BIELSKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

 1. Zapoznanie uczniów z mniej znanymi formami pracy biblioteki: czytanie książek z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wystawki, wyjazdy do teatru, konkursy.
 2. Jak korzystamy z biblioteki? - zapoznanie uczniów klas I z rodzajami zbiorów biblioteki szkolnej oraz ze sposobem ustawienia księgozbioru i możliwością jego wykorzystania.
 3. Nabywanie umiejętności wybierania zgodnych z zainteresowaniem  książek przy wolnym dostępie do półek -  kl. I.
 4. Moja biblioteka.  Prezentacja własnych spostrzeżeń w formie rymowanek i wierszyków dziecięcych – kl. II.
 5. Co wiem o autorze i różnych wydaniach książki C. Collodi „Pinokio”? – kl. III. Pokaz wystawki poświęconej C. Collodi oraz  różnych wydań i adaptacji „Pinokio”.
 6. Książka a teatr – porównanie w oparciu o własne przeżycia. Przeżywanie poprzez udział w spektaklu teatralnym „Pinokio” w Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki. Omówienie podobieństw i różnic między sztuką teatralną, a czytaną książką (kl. III), w pozostałych klasach rozmowa o spektaklu teatralnym pod kątem odniesionych wrażeń.

Zespół Szkół NR 3 im. Wł. St. Reymonta w Bielsku Podlaskim

 1. Udekorowanie biblioteki i szkoły cytatami, hasłami promującymi bibliotekę, książkę, czytelnictwo.
 2. Audycja radiowa: informacja o Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych (MMBS), przedstawienie programu obchodów, pogadanka. „Rola biblioteki w nowoczesnej szkole”.
 3. Gazetki w bibliotece: „Pięć praw bibliotekarstwa oraz inne zasady określające cele biblioteki i zadania bibliotekarza”,  „Sławni bibliotekarze”., „Kalendarz świąt nietypowych – październik”.
 4. Lekcje w klasach pierwszych na temat: „Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny” (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej).
 5. Wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej – wszystkie klasy pierwsze.
 6. Uczczenie Roku Juliusza Słowackiego: gazetka, wystawa, prelekcja mgr Aliny Żero zatytułowana: „(…) Słowacki wielkim poetą był !”.
 7. Zajęcia z uczniami klas II na temat: „Umiejętność szybkiego czytania i uczenia się” – spotkanie z psychologiem – p. Agatą Kumaniecką z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.
 8. Kiermasze: Firmy „Publicat”, Taniej Książki (Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki w Żychlinie).
 9. Konkurs pięknego czytania (współpraca z polonistami).
 10. Zakup nowych książek do biblioteki, wystawa nowości.
 11. Podsumowanie obchodów MMBS (26 X 2009): pamiątkowy wpis na „Listę gości” odwiedzających bibliotekę w Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych, słodki poczęstunek dla czytelników odwiedzających bibliotekę w tym dniu, uroczysty finał „Konkursu pięknego czytania” połączony z wręczeniem nagród, audycja radiowa podsumowująca obchody, „Niebieska skrzynka” – zebranie opinii i uwag o pracy biblioteki szkolnej (anonimowo).

POWIAT HAJNOWSKI

Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce

 1. Wystawa najstarszych książek z biblioteki szkolnej ( niektóre z dedykacjami autorów).
 2. Cytaty i sentencje o książce ( rozwieszone na korytarzach w całej szkole).
 3. „Ulubione lektury nauczycieli z dzieciństwa” – wywiady z nauczycielami naszej szkoły w gazetce szkolnej i na stronie internetowej biblioteki.
 4. Kiermasz nowości wydawniczych w czytelni szkolnej.
 5. Uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej.
 6. Przedstawienie pod tytułem „ Jaka to bajka?”.
 7. Recenzje nowości wydawniczych – „Musisz to przeczytać!!!”- polecają czytelnicy biblioteki szkolnej na stronie internetowej biblioteki.
 8. Spotkanie z dziennikarką  „Kuriera Porannego”- Panią Krystyną Kościewicz.

Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce

 1. Podsumowanie Roku Słowackiego w bibliotece:
 2. Wystawa - "Imię moje tak przeszło jako błyskawica".
 3. Konkurs dotyczący życia i twórczości Juliusza Słowackiego.
 4. Pierwszoklasiści w bibliotece:
 5. Witamy w bibliotece szkolnej - lekcja biblioteczna.
 6. Spotkanie Klubu Miłośników Książki.

III. O książce i bibliotece:

 1. Wystawa - "O książce - warto wiedzieć".
 2. Konkurs - "Książka i biblioteka".
 3. Plakat - "Warto mnie przeczytać".
 4. "Kącik Ciekawej Książki".

IV Wydanie gazetki szkolnej "Puls" z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

POWIAT SOKÓLSKI

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce

 1. Cykl spotkań z klasami I-III pt. „Czytanie rozwija wyobraźnię” - książką można się bawić.
 2. Wystawa „Książka na przestrzeni dziejów” - cykl spotkań z klasami IV-VI.
 3. Wykonanie plakatu reklamującego Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
 4. Konkurs plastyczny dla klas I-VI „Projekt okładki do swojej ulubionej książki”.
 5. Inscenizacja dla uczniów klas 0-III pt. „Sen o książkach”.

INNE POWIATY

Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej

 1. Działania przygotowujące
 2. Reklamowanie święta biblioteki przez przygotowanie plakatów, wizytówek ,ulotek  (aktyw biblioteczny).
 3. Włączenie rodziców do organizacji uroczystości-wysyłanie listów  z prośbą o  przygotowanie kiermaszu ciast, dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na nowe książki.
 4. Pozyskanie sponsorów (wrzesień)
 5. Czytanie bajeczek przez uczniów  w z aktywu bibliotecznego (podczas długich przerw)
 6. Przygotowanie wystaw ,,Książka z mojego dzieciństwa'' ,,Czas zaklęty w starych księgach''
 7. Zorganizowanie warsztatów plastycznych ,wykonanie rekwizytów i pomocy do bajki.
 8. Głowne obchody ustalono na 23 września, cały tydzień od poniedziałku będzie wyjątkowa dekoracja biblioteki- balony, serpentyny, plakaty, cukierki
 9. Program(Miesiąc bibliotek połączony jest z kampanią CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM):
 10. Wystawienie bajki ,,O Krasnoludkach i sierotce Marysi"(sala gimnastyczna)
 11. Czytanie wierszyków przez zaproszonego gościa-przewodnicząca Rady Rodziców
 12. Wręczenie podziękowań i upominków  rodzicom którzy przygotowali kiermasz ciast(własne wypieki domowe)
 13. Rozstrzygnięcie konkursów ,,Bajka,  którą sam stworzyłem" kl .4-6  i ,,Najpiękniejszy wiersz o książce"  kl.I-III. Wręczenie dyplomów i nagród(nagrody pozyskane od sponsorów)
 14. Malowanie twarzy dzieciom-bajkowe postacie.
 15. Podsumowanie .Wspólne spotkanie w bibliotece z zaproszonymi gośćmi.