Programy obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2016

Hasło obchodów   Ksiażka to dopiero początek ... 

Komisja konkursowa w składzie

  • Barbara Michniak - przewodnicząca, wiceprezes RG TNBSP (Katowice),
  • Bożena Powała-Niedźwiecka– członek, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Chemicznych  i Przemysłu Spożywczego w  Lublinie, prezes Oddziału TNBSP w Lublinie,
  • Irena Zalewska – członek, nauczyciel bibliotekarz w Stargardzie Szczecińskim, doradca metodyczny, członek Krajowej Rady Bibliotecznej
  • Agnieszka Miśkiewicz  - członek,  nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, prezes Oddziału TNBSP w Krakowie, członek Krajowej Rady Bibliotecznej
  • Edyta Sosnówka– członek, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

postanowiła przyznać  honorowy tytuł i statuetkę LIBRARIUM PRIMUM 2016 

za najciekawsze działania w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

bibliotece Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku 

Uzasadnienie Jury:

  1. Dużo różnorodnych form, pomysłowość;
  2. Niezwykle spójny, przemyślany i rozbudowany projekt „Kalejdoskop kultur Podlasia”, w realizację którego włączyli się uczniowie nauczyciele i społeczność lokalna. Idea projektu polegająca na przybliżeniu młodzieży gimnazjalnej specyfiki regionu i pokazaniu jego różnorodności pod względem narodowościowym, wyznaniowym, kulinarnym i obyczajowym została świetnie zrealizowana;
  3. Projekt wyróżniający się swoim rozmachem, formą, zaangażowaniem uczestników, uczniów, nauczycieli, międzyszkolnym charakterem. Nowoczesna forma spacerów i gier wirtualnych przyciągająca młodego człowieka, niezwykle interesująca forma poznania historii swojego regionu. Duży odzew społeczności szkolnej;
  4. Projekt „Kalejdoskop kultur Podlasia” w bardzo ciekawy sposób promuje czytelnictwo. Zdecydowanie przemyślana koncepcja. Oryginalny pomysł;
  5. Działania bardzo urozmaicone, zgodne z regulaminem.

O programach obchodów:

W tym roku miałam wielką trudność w wyborze najlepszej szkoły, jeśli chodzi o działania promujące czytelnictwo.

Szkoły przedstawiły wiele działań, inicjatyw i akcji, które rozwijają miłość do literatury i kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży. Udało się pokazać, jak różnorodne działania można podjąć – od tych typowo szkolnych, po mniej formalne, ale bardzo skuteczne – aby udowodnić młodym ludziom, że „Czytanie książek – to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (Wisława Szymborska).

Wychowanie czytelnika nie jest więc zadaniem łatwym. Na pewno jednym z najważniejszych warunków sukcesu w szkolnej promocji czytelnictwa jest dobra współpraca Dyrekcji, Bibliotekarzy, Nauczycieli i Rodziców danej szkoły.

Całe społeczeństwo powinno się włączyć w kampanię rozpowszechniającą „modę na czytanie” u dzieci, młodzieży i dorosłych!  W przeciwnym razie poniesiemy porażkę, bo nawet najbardziej okazałe biblioteki czy księgarnie staną się miejscem obojętnym…, a przecież: „By zapalać innych,  trzeba samemu płonąć” – tak stwierdziła nasza pisarka  Eliza Orzeszkowa. Irena Zalewska

Irena Zalewska, członek Jury

SERDECZNIE GRATULACJE WYRÓŻNIONEJ BIBLIOTECE I PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU !!!!