Serwis Informacyjny Bibliotek Szkolnych jest adresowany do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, sokólskiego i siemiatyckiego. 

Misją serwisu jest:

  1. Integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

  2. Popularyzowanie dorobku poszczegolnych bibliotek na szerszym forum.

  3. Utworzenie podręcznego warsztatu informacyjnego wspomagającego codzienną pracę nauczycieli bibliotekarzy.

  4. Wymiana doświaczeń w zakresie organizacji biblioteki szkolnej i pracy z czytelnikiem.

  5. Informowanie o aktualnych, ważnych dla bibliotek szkolnych, wydarzeniach kulturalnych.

  6. Upowszechnianie wiedzy o wartościowych materiałach bibliotecznych.