Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2010

Sprawozdanie z realizacji

Projekt czytelniczy był realizowany w Białymstoku i w powiecie białostockim przez trzy miesiące  - od sierpnia do listopada 2010r.  Jego celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promowanie współczesnych autorów książek,  zachęcanie dzieci i młodzież do korzystania z bibliotek szkolnych.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, partnerem projektu zostało Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, a do współpracy pozyskano pracowników bibliotek publicznych.

Konkurs "Czy znasz twórczość ... ? " 

Adresatami byli  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do których skierowano konkurs czytelniczy "Czy znasz twórczość ...?" ze znajomości książek współczesnych autorów. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W 27 szkołach, które zgłosiły się do konkursu, przeprowadzono etap szkolny konkursu. Nauczyciele bibliotekarze nagrodzili swoich uczniów nagrodami, o które się wystarali  u sponsorów, dyrektorów szkół.

Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły (razem 60 uczniów – 30 ze szkół podstawowych, 13 – z gimnazjów, 17 – z szkół ponadgimnazjalnych) zakwalifikowało się do etapu międzyszkolnego, który odbył się w trzech placówkach - Szkole Podstawowej nr 32  w Białymstoku, Gimnazjum w Wasilkowie i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, w pierwszej części   rozdano test do wypełnienia uczestnikom, w drugiej oceniano  przygotowane wcześniej przez uczniów hasło reklamujące wybraną książkę lub twórczość autora w dowolnie wybranej formie oraz krótką historyjkę (do 3 min.) na dowolny temat z wykorzystaniem jak największej ilości tytułów książek autora.

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki rzeczowe (ksiązki, torby, breloczki itp.) pozyskane z Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz z Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Laureaci zostali nagrodzeni dzięki hojności licznych sponsorów, których udało się przekonać  do wspierania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Wśród nich znaleźli się: Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku , Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miasta w Wasilkowie, NBP  Oddział Okręgowy w Białymstoku, Bank PEKAO SA. Oddział w Białymstoku, SELKAR Michał Stypułkowski, Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki TULISZKÓW, Katarzyna Kondratowicz (nauczyciel Gimnazjum w  Wasilkowie).

Spotkania z pisarzami

Najważniejszym  punktem projektu były  spotkania autorskie z:

  • Pawłem Beręsewiczem w dniu  25 października w  Szkole  Podstawowej  w  Zabłudowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 32 w Białymstoku.  W spotkaniach łącznie uczestniczyło ok. 150 uczniów.
  • Krzysztofem  Petekiem w dniu 26 października w  Szkoła Podstawowej  i Gimnazjum w Gródku, Zespole  Szkół Nr 5. Publiczne Gimnazjum Sportowe 19 w Białymstoku,  Gimnazjum w Wasilkowie, godz.13.00. W spotkaniach łącznie uczestniczyło ok. 200 uczniów.
  • Martą Fox w dniu  9 listopada w LO w Łapach i XIII LO ZSO Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Uczestniczyło w nich ok. 160 uczniów.

Nauczyciele bibliotekarze goszczący znamienitych autorów mieli za zadanie przygotować młodzież  do spotkania, a następnie  fotoreportaż jego przebiegu. Pisarze prowadzili spotkanie wg własnych scenariuszy – omawiali swój dorobek pisarski, prezentowali fragmenty książek, opowiadali o swoich zainteresowaniach.

Szczególne wrażanie na uczestnikach wywarło hobby Pana Krzysztofa Petka, który oprócz pisania książek zajmuje się organizowaniem obozów survivalowych, uczestniczy w wyprawach podróżniczych do egzotycznych krajów, przeprowadza szkolenia antyterrorystyczne.  Pan Paweł Beręsowicz  natomiast potrafił zainteresować dzieci grami i zabawami słownymi, jako że słowa są jego mocą stroną – jest uznanym tłumaczem książek i twórcą słowników angielsko polskich i polsko – angielskich.

Młodzież ponagimnazjalną szczególnie interesowały dyskusje na temat  miłości, życia intymnego, pożądanych wzorców osobowych, etycznych. Problemy te są poruszane w książkach Marty Fox. Autorzy zapraszali uczniów do zadawania pytań. Ilością zadawanych pytań wyróżniały się dzieci ze szkół podstawowych, jakością – młodzież  ze szkół średnich.

A na koniec był czas na autografy, pamiątkowe zdjęcia, wpisy do książek.

Podsumowanie projektu

Uroczyste podsumowanie projektu "Podlaskie spotkania z pisarzami" nastąpiło podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która będzie miała miejsce w dniu 18 listopada, w auli Szkoły Podstawowej Nr 21 w Białymstoku.