Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2011

Sprawozdanie

ŚRODKI FINANSOWE, SPONSORZY

Projekt zrealizowano ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Sponsorami nagród dla uczestników konkursu byli:

 • Wojewoda Podlaski,
 • Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Edukacji, Biuro Kultury i Ochrony Zabytków, Biuro Promocji Miasta),
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • Bank PEKAO SA. Oddział w Białymstoku,
 • Wydawnictwa: „Zysk i spółka”, „Nasza Księgarnia”, „Printex”,
 • Księgarnia: SELKAR Michał Stypułkowski,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku,
 • PG Nr 9 w Białymstoku.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Zorganizowano 12 spotkań autorskich z współczesnymi pisarkami – Joanną Olech, Anna Onichimowską i Hanną Kowalewską. We wszystkich spotkaniach udział wzięło 1132 uczestników.

Spotkania autorskie z  Joanną Olech – uczestniczyło 482 osoby, w tym:

 • SP Nr 4 w Białymstoku  - 101  uczestników
 • SP Nr 8, ZS Nr 3 w Białymstoku -  155 uczestników
 • SP Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku - 111 uczestników
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Narwi -  115  uczestników

Spotkania autorskie z  Anną Onichimowską – uczestniczyło 254 osoby, w tym:

 • PG  Nr 2 w Białymstoku - 100  uczestników
 • PG Nr 9 w Białymstoku  - 53   uczestników
 • PG Nr 20 ZSS Nr 1 w Białymstoku -  62 uczestników
 • Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym -  39 uczestników

Spotkania autorskie z   Hanną Kowalewską  – uczestniczyło 396 osób, w tym:

 • II LO. ZSO Nr 2 w Białymstoku -  80 uczestników
 • III LO. ZSO Nr 3 w Białymstoku – 99 uczestników
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  - 103 uczestników
 • Zespół Szkół w Michałowie – 114 uczestników

KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY  „Czy znasz twórczość …?”

Honorowy patronat nad konkursem objęli:  Podlaski Kurator  Oświaty, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku.

Konkurs  plastyczny

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych, uczniowie mieli za zadanie wykonać:

 • ilustrację  do książki Joanny Olech (szkoły podstawowe),
 • zaproszenie / ulotka na spotkanie z Anną Onichimowską (szkoły gimnazjalne),
 • plakat informujący o spotkaniu z Hanną Kowalewską (szkoły ponadgimnazjalne).

Na konkurs wpłynęło  216 prac konkursowych z 44 szkół, w tym: szkoły podstawowe – 30 szkół, gimnazja – 9 szkół, szkoły ponadgimnazjalne – 5 szkół

Konkurs czytelniczy

Konkurs odbywał się na trzech poziomach edukacyjnych, przebiegał w dwóch etapach - szkolnym i międzyszkolnym.  Polegał na sprawdzeniu znajomości treści książek zaproszonych autorów, opowiedzeniu historyjki ułożonej z tytułów książek autorek oraz przedstawieniu hasła reklamującego ich twórczość . Ogółem do konkursu przystąpiło 337 uczniów, z 55 szkół w tym:

Szkoły podstawowe

 • Etap szkolny – 225 uczniów, z 27 szkół
 • Etap międzyszkolny -  59  uczniów

Gimnazja

 • Etap szkolny -  82 uczniów, z 15 szkół
 • Etap międzyszkolny – 37 uczniów

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Etap szkolny – 30 uczniów, z 12 szkół
 • Etap międzyszkolny – 15 uczniów

REALIZATORZY  PROJEKTU

Olga Topolewska – koordynacja oraz:

 • Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku,
 • Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku,
 • Biblioteki szkolne:
  • szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza Zespołu Szkół Nr 3 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Narwi),
  • gimnazja (Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 20 Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku, Zespół Szkół  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym),
  • szkoły ponadgimnazjalne (II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna 
   w Białymstoku, Zespół Szkół w Michałowie).
 • Inne placówki (komisja konkursowa):
  • Książnica Podlaska  w Białymstoku,
  • Uniwersytet w Białymstoku,
  • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
  • Liceum Plastyczne w Supraślu,

Zaprezentowanie efektów projektu i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpiło 16 listopada  2011 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, podczas konferencji podsumowującej obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Oprac. Olga Topolewska