Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2013

Sprawozdanie

Adresatami projektu byli uczniowie wszystkich poziomów nauczania Białegostoku i województwa podlaskiego. Głównymi działaniami była organizacja spotkań autorskich i przeprowadzenie 2-etapowego konkursu na znajomość twórczości współczesnych pisarzy. Na spotkania zaproszeni zostali autorzy: Grzegorz Kasdepke (szkoły podstawowe), Małgorzata Szyszko – Kondej (szkoły podstawowe i gimnazja), Barbara Ciwoniuk (gimnazja),  Andrzej Pilipiuk (szkoły ponadgimnazjalne). 

Spotkania autorskie

Zorganizowano 16 spotkań autorskich,  w których uczestniczyło 1716 osób, w tym z:

 • Grzegorzem Kasdepke - 331
 • Barbarą Ciwoniuk – 372
 • Małgorzatą Szyszko – Kondej  - 471
 • Andrzejem Pilipiukiem -  542 osób

Konkurs czytelniczo - plastyczny  „Czy znasz twórczość …?

Konkurs został objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku. Odbywał się w dwóch kategoriach – czytelniczej i plastycznej. 

Konkurs czytelniczy - ogółem do konkursu przystąpiło 451 uczniów z 62 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe: etap szkolny – 251 uczniów, etap międzyszkolny -  79  uczniów
 • gimnazja: etap szkolny -  116 uczniów, etap międzyszkolny – 52 uczniów
 • szkoły ponadgimnazjalne: etap szkolny – 84 uczniów, etap międzyszkolny – 33 uczniów

Konkurs  plastyczny - na konkurs wpłynęło  116 prac konkursowych z 42 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe – 87 prac z 28 szkół
 • gimnazja – 16 prac  z 8 szkół
 • szkoły ponadgimnazjalne – 13 prac z 6 szkół

Sponsorzy

Projekt zrealizowano go ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego.

Pozyskano sponsorów nagród dla uczniów, biorących udział w konkursie „”Czy znasz twórczość …”. Byli to: Wojewoda Podlaski, Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Promocji Miasta), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki), Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku, Wydawnictwo „Literatura”, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Media Regionalne Sp. z o.o., Księgarnia Edukacyjna, Kino  „Helios” Alfa, Dom Handlowy „Central” w Białymstoku.

Realizatorzy

Realizatorami byli: Olga Topolewska – koordynacja i Magdalena Kraszewska  - współpraca, nauczyciele bibliotekarze  białostockiego oddziału TNBSP i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Elżbieta Janikowska, Lucyna Lenart  (współpraca przy organizacji konkursów).

W projekcie współuczestniczyły szkoły przygotowując  spotkania autorskie i włączając się w prace organizacyjne konkursu czytelniczo – plastycznego, były to:

 • Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w
 • Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa 47 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa w Choroszczy
 • Publiczne Gimnazjum Nr 8  ZSO MS w Białymstoku
 • ZS NR 4 w Białymstoku
 • ZS Nr 6 w Białymstoku
 • Gimnazjum w Zabłudowie
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • VI LO Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • VIII  LO Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

Podsumowanie projektu

Uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpiło  podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy ph. „Otwieramy bramy do literatury”, która odbyła  się w dniu 21 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białymstoku. 

Oprac. Olga Topolewska