Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2014

Sprawozdanie

Projekt autorstwa białostockiego oddziału TNBSP został zrealizowany ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku (Biuro Kultury, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku) oraz Marszałka Województwa Podlaskiego (Departament Kultury). Partnerem wspierającym merytorycznie i organizacyjno - technicznie  było Centrum Edukacji nauczycieli w Białymstoku.

Realizatorzy projektu

 • Olga Topolewska – koordynacja, CEN Białystok
 • Magdalena Kraszewska – współpraca, CEN Białystok
 • Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku: Elżbieta Janikowska, Lucyna Utrutko, Krystyna Panasko Samczuk, Grażyna Danilczuk, Dorota Jabłońska

Szkoły współpracujące przy realizacji projektu

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa w  Zabłudowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 Zespołu Szkół Nr 2 w Białymstoku

Gimnazja

 • Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku
 • Publiczne Gimnazjum Nr 20 w Białymstoku
 • Gimnazjum w Wasilkowie
 • Publiczne Gimnazjum Nr 8  ZSO MS w Białymstoku
 • Publiczne Gimnazjum Nr 17  ZSI Nr 1 w Białymstoku

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
 • VIII  LO Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
 • IV Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku
 • VII Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku
 • Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
 • Centrum Edukacji Nauczycieli

Spotkania autorskie

Zorganizowano 19 spotkań autorskich w których uczestniczyło 1949 osób, w tym w spotkaniach z:

 • Tomaszem Samojlikiem – 530 uczestników (SP 19 – 82, SP 21 – 81, SP 43 – 129, SP 2 – 107, SP 3 – 43, SP Zabłudów – 88
 • Kazimierzem Szymeczko - 512 uczestników (G Wasilków – 94, PG 2 – 105, PG 20 – 73, PG 8 – 136, PG 17 - 104
 • Jakubem Ćwiekiem- 907 uczestników (ZSR - 114, VIII LO - 82, ZSE - 148, IV LO - 91, ZSTiO - 68, ZSM  - 237, VII LO - 53, CEN - 116)

Konkurs czytelniczo - plastyczny "Czy znasz twórczość …?"

Honorowego patronatu udzielili: Podlaski Kurator  Oświaty, Marszałek Województwa Podlaskieg, Prezydent Miasta Białegostoku

Konkurs czytelniczy

Ogółem do konkursu przystąpiło 366 uczniów z 54 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe: etap szkolny – 199 uczniów i międzyszkolny -  62  uczniów
 • gimnazja: etap szkolny -  105 uczniów i  międzyszkolny – 53 uczniów
 • szkoły ponadgimnazjalne: etap szkolny – 62 uczniów i międzyszkolny – 39 uczniów

Konkurs  plastyczny

Na konkurs wpłynęło  134 prac konkursowych z 50 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe – 81 prac z 27szkół
 • gimnazja – 44 prac  z 17 szkół
 • szkoły ponadgimnazjalne – 6 prac z 9 szkół

Sponsorzy nagród dla uczniów

 • Wojewoda Podlaski
 • Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Edukacji, Biuro Kultury, Biuro Promocji Miasta)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki)
 • Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku
 • Fundacja SĄSIEDZI
 • Wydawnictwo Literatura
 • Księgarnia Edukacyjna w Białymstoku
 • Dom Handlowy Central w Białymstoku
 • Urząd Miasta w Hajnówce
 • Bank Polski PKO SA

Projekt został podsumowany podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która odbyła się 27 listopada 2014r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Oprac. Olga Topolewska, koordynator projektu

.