Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2010

Sprawozdanie

Projekt był realizowany przez białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Na spotkania autorskie zaproszono współczesnych pisarzy: Łukasza Wierzbickiego (szkoły podstawowe), Joannę Jagiełło (gimnazja) i Ewę Białołęcką (szkoły ponadgimnazjalne). W ramach projektu przeprowadzono konkurs na znajomość twórczości zaproszonych pisarzy, zorganizowano spotkania autorskie w szkołach Białegostoku i Łap. Oto dane statystyczne:

Spotkania autorskie

Zorganizowano 12 spotkań autorskich, w których uczestniczyło ogółem 1118 osób, w tym z:

 • Łukaszem Wierzbickim – 422 uczestników,
 • Joanną Jagiełło – 311 uczestników,
 • Ewą Białołęcką – 385 uczestników.

Konkurs „Czy znasz twórczość … ?”

Honorowego patronatu organizowanemu konkursowi udzielili Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku. 

Dane statystyczne:

Konkurs plastyczny (etap międzyszkolny) - 107 prac konkursowych z 43 szkół, w tym: szkoły podstawowe – 69 prac z 23 szkół, gimnazja – 30 prac z 16 szkół, szkoły ponadgimnazjalne – 8 prac z 4 szkół

Konkurs czytelniczy - 326 uczniów z 54 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe: etap szkolny – 162 uczniów i międzyszkolny - 64 uczniów
 • gimnazja: etap szkolny - 117 uczniów i międzyszkolny – 55 uczniów
 • szkoły ponadgimnazjalne: etap szkolny – 47 uczniów i międzyszkolny – 18 uczniów

Pozyskano sponsorów nagród dla uczniów biorących udział w konkursie: Urząd Miejski w Białymstoku: Biuro Kultury i Biuro Promocji Miasta; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki; Media Press Sp. z o.o. w Białymstoku; Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku; Wydawnictwo Literatura.

Realizatorzy projektu

 1. Olga Topolewska – koordynacja, Magdalena Kraszewska – współpraca.
 2. Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku - Elżbieta Janikowska, Lucyna Utrutko, Krystyna Panasko Samczuk, Grażyna Danilczuk, Dorota Jabłońska.
 3. Nauczyciele bibliotekarze CEN w Białymstoku.
 4. Szkoły organizujące konkurs czytelniczy i spotkania autorskie:
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 8 ZSO MS w Białymstoku,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe w Białymstoku,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 20 w Białymstoku,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Łapach,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku z Oddziałami Integracyjnymi.

Podsumowanie projektu

Uroczyste podsumowanie efektów projektu, rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpiło podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która odbyła się 24.11.2015r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Uczestniczyło w niej 104 nauczycieli i uczniów.

Oprac. Olga Topolewska