Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2016

Sprawozdanie 

Projekt był realizowany ze środków finansowych Miasta Białegostoku. W ramach projektu  zaproszono współczesnych pisarzy: Tomasza Szweda (szkoły podstawowe), Annę Łacina (gimnazja) i Michała Książka (szkoły ponadgimnazjalne) oraz dodatkowo i Elżbietę Awramiuk (dla zainteresowanych).

Projekt zakładał realizację następujących działań: przeprowadzenie konkursu czytelniczo – plastycznego na znajomość twórczości ww. zaproszonych pisarzy, organizację spotkań autorskich oraz podsumowanie efektów projektu podczas konferencji. Oto dane statystyczne:

Spotkania autorskie

Zorganizowano 10 spotkań autorskich, w których uczestniczyło  łącznie  1357 osób. 

Tomasz Szwed

 • SP 2 w Białymstoku - 116 uczestników
 • SP 32 w Białymstoku -207 uczestników
 • SP 45 w Białymstoku - 221 uczestników

Anna Łacina

 • PG 2 w Białymstoku - 123 uczestników
 • PG 18 w Białymstoku - 131 uczestników
 • Gimnazjum Wasilków - 124 uczestników

Michał Książek

 • IV LO w Białymstoku - 97 uczestników
 • IX LO w Białymstoku - 121 uczestników
 • CEN w Białymstoku - 153 uczestników

Elżbieta Awramiuk

 • CEN w Białymstoku - 104 uczestników

Konkurs „Czy znasz twórczość … ?”

Konkurs czytelniczy - 392 uczestników z 63 szkół, w tym: szkoły podstawowe - 175 uczestników z 25 szkół; gimnazja - 146 uczestników z 26 szkół; szkoły ponadgimnazjalne - 71 uczestników z 12 szkół.

Konkurs plastyczny -  386 uczniów z 42 szkół, w tym:  szkoły podstawowe - 342 prace z 20 szkół; gimnazja - 30 prac  z  14 szkół; szkoły ponadgimnazjalne - 14 prac z 8 szkół.

Pozyskano sponsorów nagród dla uczniów biorących udział w konkursie: Urząd Miejski w Białymstoku (Departament  Kultury, Promocji  i Sportu); Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament  Edukacji, Sportu i Turystyki); Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku; Fundacja Sąsiedzi.

Realizatorzy projektu

Olga Topolewska – koordynacja

Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku : Elżbieta Janikowska, Lucyna Utrutko, Krystyna Panasko Samczuk, Grażyna Danilczuk, Dorota Jabłońska, Anna Kondracka, Anna Zdanowicz.

Nauczyciele bibliotekarze CEN w Białymstoku: Magdalena Kraszewska (współpraca przy koordynacji, grafika),  Jolanta Bakier, Katarzyna Gosk,  Małgorzata Kakareko – Wiszowata,  Elżbieta Korzeniecka (konkurs międzyszkolny czytelniczy)

Szkoły organizujące konkurs czytelniczy i spotkania autorskie

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku,
 • Gimnazjum w Wasilkowie,
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

Podsumowanie projektu

Uroczyste podsumowanie efektów projektu, rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpiło podczas konferencji „Książka, to dopiero początek …”, która odbyła się 5.12.2016r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku. Uczestniczyło w niej 177 osób.

Oprac. Olga Topolewska