Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2017

Sprawozdanie

Białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich zrealizował 8 edycję projektu  ze środków finansowych Urzędu Miasta w Białymstoku. Partnerem projektu było Centrum Edukacji Nauczycieli  w Białymstoku, współorganizatorami spotkań autorskich i konkursu  byli nauczyciele bibliotekarze z  białostockich szkół. 

Zaplanowane działania projektowe  odbyły się w zgodnie z harmonogramem projektu - od sierpnia do grudnia 2017 r.

Zakładane cele projektu zostały osiągnięte, czyli:

 • rozszerzono ofertę kulturalną Miasta Białegostoku o wizyty znanych i cenionych w świecie literackim autorów.
 • promowano interesującą formę dydaktyczną jaką są spotkania na żywo z pisarzami.
 • promowano podlaskie biblioteki szkolne oraz ich święto - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
 • integrowano środowisko edukacyjne, doszło do współpracy pomiędzy szkołami , uczniami, dyrektorami, nauczycielami bibliotekarzami i polonistami.

Działania projektowe

Przeprowadzono konkurs czytelniczo – plastyczny „Czy znasz twórczość …?”, zorganizowano spotkania z trzema współczesnymi pisarzami – Renatą Piątkowską, Idą Pierelotkin, Zygmuntem Miłoszewskim oraz podsumowano projekt podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy.

Konkurs czytelniczo – plastyczny „Czy znasz twórczość …?”

Konkurs przebiegał pod  patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, przebiegał w dwóch kategoriach – czytelniczej i plastycznej.

Prace nad przebiegiem konkursu czytelniczego

 • Odbyły się dwa etapy: szkolny (25 października)   i międzyszkolny ( 14 listopada w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)  
 • Podsumowanie: do etapu szkolnego zgłosiło się 361 uczniów z 57 szkół( w tym: Renata Piątkowska - 182 , Ida Pierelotkin -109 , Zygmunt Miłoszewski -70), do międzyszkolnego 156 ( w tym: Renata Piątkowska -74, Ida Pierelotkin - 50, Zygmunt Miłoszewskim - 32).

Prace nad przebiegiem konkursu plastycznego

 • Prace dostarczano do 31 października do szkół koordynujących konkurs : SP 45 w Białymstoku, SP 20 w Białymstoku, Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku. Koordynatorzy konkursu z tych szkół powołali komisje oceniające prace (z udziałem plastyków, pracowników instytucji kulturalnych naszego miasta).
 • Podsumowanie: etap szkolny - 456 prac plastycznych z 39 szkół ( w tym: Renata Piątkowska - 360, Ida Pierelotkin - 78, Zygmunt Miłoszewski -18 ); etap międzyszkolny - 86 prac plastycznych ( w tym: Renata Piątkowska -48, Ida Pierelotkin -25 , Zygmunt Miłoszewski -13)

Koordynator projektu pozyskał nagrody rzeczowe i książkowe od Urzędu Miasta w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Zakładów Graficznych, wydawnictw.

Spotkania  autorskie z pisarzami

Zorganizowano 11 spotkań , w tym z:

 • Renatą Piątkowską (3 października, z uczniami klas I- IV szkoły podstawowej)
 • SP 43 w Białymstoku ( 92 uczestników);
 • SP 15 w Białymstoku ( 71 uczestników);
 • SP 2 w Białymstoku ( 127 uczestników);
 • SP 28 w Białymstoku ( 93 uczestników);
 • Idą Pierelotkin (23 października, z uczniami klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum)
 • SP 45 w Białymstoku ( 141 uczestników);
 • SP 29 w Białymstoku ( 70 uczestników);
 • SP 8 w Białymstoku ( 119 uczestników);
 • SP 19 w Białymstoku ( 45 uczestników); .
 • Zygmuntem Miłoszewskim (6 listopada , z uczniami klas ponadgimnazjalnych)
 • VI LO w Białymstoku ( 70 uczestników);
 • IX LO w Białymstoku ( 90 uczestników);
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ( 182 uczestników).

Podsumowanie: łącznie w spotkaniach autorskich wzięło udział  1100 uczestników – w tym, 997 uczniów i 103 nauczycieli.

Podsumowanie projektu podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy

Konferencja przebiegała pod hasłem "Książka nas łączy" , odbyła się 28 listopada o godz. 11  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Przygotowano w postaci prezentacji multimedialnej sprawozdanie z przebiegu projektu oraz uroczyście podsumowano konkurs czytelniczo -plastyczny.
W konferencji uczestniczyły 102 osoby.

Oprac. Olga Topolewska - koordynator projektu