Podlaskie Spotkania z Pisarzami 2018

Sprawozdanie

W projekcie łącznie wzięło udział 2852 uczestników, w tym: 1834 w spotkaniach autorskich, 622 w konkursie plastycznym i 396 w konkursie czytelniczym.

Spotkania autorskie

Łącznie zorganizowano 14 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1834 osoby. Zestawienie szczegółowe:

  • Barbara Mikulska  - 9 października,  uczestnicy – 367, w tym: SP 45 w Białymstoku – 98 uczestników;  SP 21 w Białymstoku  -  130 uczestników; CEN w Białymstoku  – 139 uczestników
  • Wojciech Letki - 17 października, uczestnicy – 353, w tym : SP 2 w Białymstoku - 103 uczestników; SP 29 w Białymstoku – 113 uczestników; SP 37 w Białymstoku - 96 uczestników; SP w Zabłudowie – 41 uczestników
  • Anna Kamińska –19 października,  uczestnicy - 563, w tym: VII LO w Białymstoku  - 144 uczestników; ZSM w Białymstoku  - 204 uczestników; VI LO w Białymstoku   - 131 uczestników; CEN w Białymstoku   - 84 uczestników
  • Agnieszka Frączek – 15 listopada,  uczestnicy - 551 , w tym: CEN w Białymstoku – 187 uczestników ; SP 20 w Białymstoku – 184 uczestników; SP 43 w Białymstoku  - 180 uczestników

Konkurs plastyczny

Do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło 622 uczniów z 47 szkół, na etap międzyszkolny  przekazano  112 prac z  47 szkół. Zestawienie liczby uczniów biorących udział w poszczególnych konkursach:

  • Etap szkolny: Agnieszka Frączek - 538 uczniów; Barbara Mikulska - 47 uczniów; Anna Kamińska - 37 uczniów
  • Etap międzyszkolny: Agnieszka Frączek - 65 prac (24 szkoły); Barbara Mikulska - 20 prac (11 szkół); Anna Kamińska - 27 prac (12 szkoły)

Konkurs czytelniczy

W konkursie wzięło udział 396 uczniów z 67 szkół na etapie szkolnym i 152 uczniów z 46 szkół  na etapie międzyszkolnym. Zestawienie liczby uczniów biorących udział w poszczególnych konkursach:

  • Etap szkolny: Wojciech Letki - 162 uczniów; Barbara Mikulska - 159 uczniów; Anna Kamińska - 75 uczniów
  • Etap międzyszkolny: Wojciech Letki - 92 uczniów; Barbara Mikulska - 39 uczniów; Anna Kamińska - 43 uczniów

Organizatorzy

Spotkania odbyły się w CEN w Białymstoku i szkołach Białegostoku (10) i Zabłudowa (1). W pracach organizacyjnych (przygotowanie spotkań, przeprowadzenie konkursu) wzięło udział 27 nauczycieli bibliotekarzy. Całością prac koordynowała Olga Topolewska.

Spotkania odbyły się w CEN w Białymstoku i szkołach Białegostoku (SP 2,20, 21, 37, 43,45, VI LO, VII LO, ZS Mechanicznych) i Zabłudowa. W pracach organizacyjnych (przygotowanie spotkań, przeprowadzenie konkursu) uczestniczyło 27 nauczycieli bibliotekarzy. Całością prac koordynowała Olga Topolewska.

Artykuły w BIBservisie na temat projektu:

Oprac. Olga Topolewska