Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2018 / 2019

Zgłoszenia do konkursu:

Etapy konkursu:

ETAP PIERWSZY: SZKOLNO-BIBLIOTECZNY

 • Miejsce: szkoły, biblioteki publiczne w powiatach, w których działa Koordynator Powiatowy
 • Uczestnicy: uczniowie (z pomocą rodzin)
 • Przebieg : - indywidualne zdobywanie 6 sprawności czytelniczych (rozwiązywanie w domu testów z pytaniami do treści określonych książek)
 • Kwalifikacje: test kwalifikacyjny dla uczniów, którzy zdobyli 6 sprawności (test pisany w szkole/bibliotece publicznej)
 • Awans: do 3 uczniów (w każdej kategorii – 1-4 i 5-8) – min. 80% punktów z testu kwalifikacyjnego
 • Termin: 6 listopada 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. – zdobywanie sprawności i test kwalifikacyjny

ETAP DRUGI: POWIATOWY

 • Miejsce: jedno miejsce w każdym powiecie (wskazane przez Koordynatora Powiatowego)
 • Uczestnicy: uczniowie tworzący zespół (do 3 osób) – po jednej drużynie (w obu kategoriach) z każdej placówki etapu pierwszego
 • Przebieg : test drużynowy - pytania do wcześniej podanej książki
 • Awans: po jednej drużynie z powiatu (mim. 80% punktów z testu)
 • Termin: 28 lutego 2019 r.

ETAP TRZECI: PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI 

 • Miejsce: jedno miejsce w każdym województwie (wskazane przez Koordynatora Wojewódzkiego)
 • Uczestnicy: uczniowie tworzący zespół (do 3 osób) – po jednej drużynie (w obu kategoriach) z każdego powiatu
 • Przebieg : test drużynowy - pytania do wcześniej podanej książki
 • Awans: po jednej drużynie z województwa (mim. 80% punktów z testu)
 • Termin: 28 marca 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

ETAP CZWARTY: FINAŁ OGÓLNOPOLSKI „VIII Wielka Zabawa Rodzinna”

 • Miejsce: Katowice
 • Uczestnicy: uczniowie tworzący zespół (do 3 osób) – po jednej drużynie (w obu kategoriach) z każdego województwa
 • Przebieg : test drużynowy - pytania do wcześniej podanej książki
  Termin: 10 maja 2019 r. – test ; 11 maja 2019 r. wręczenie nagród połączone z licznymi atrakcjami: Korowód Postaci z Książek, zabawa „Rodzina na medal”, spotkania autorskie, kiermasz książek
 • opcjonalnie podsumowanie projektu w województwie– zaproszenie wszystkich półfinalistów, rozdanie dyplomów, ewentualnie dodatkowe atrakcje (np. wystawa, przedstawienie, spotkanie autorskie)

Strona główna Organizatora -  https://wielka-liga.pl/