Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do współredagowania naszego serwisu. Publikując na stronie serwisu przyczynicie się Państwo do promocji swoich wydarzeń w  środowisku szerszym, niż własne szkolne.

Prosimy o nadsyłanie informacji o pracy Państwa bibliotek - newsów bibliotecznych, filmów, zdjęć i innych materiałów (artykułów, scenariuszy zajęć itp.

Zasady przekazywania materiałów do publikacji, prosimy wpisać do pliku :

  • Newsy biblioteczne  - TUTAJ
  • Informacje o konkursach - TUTAJ 
  • Inne materiały (artykuły, zdjęcia, scenariusz i konspekty zajęć) - TUTAJ
  • Fotografie, filmy - poprzez udostępnienie na swoim dysku wirtualnym i podanie do niego dostępu  lub na adres emailowy  Olgi Topolewskiej (w tytule:  Bibservis - zdjęcie / fim do publikacji; w treści - podać autora zdjęcia)
    Zdjęcia/ filmy muszą być podpisane nazwiskiem autora. Będziemy starały się unikać zamieszczania fotografii z uczniami - chyba że, uzyskacie zgodę ich rodziców. Filmy z Waszych szkolnych wydarzeń, nawet te zamieszczane na YouTube, mają również swoich autorów - prosimy o uzyskanie ich zgody na publikację w naszym BIBservisie.