Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do współredagowania naszego serwisu.  Publikując na stronie serwisu przyczynicie się Państwo do promocji swoich wydarzeń w  środowisku szerszym, niż własne szkolne.

Prosimy o nadsyłanie informacji o pracy Państwa bibliotek - newsów bibliotecznych, filmów, zdjęć i innych materiałów (artykułów, scenariuszy zajęć itp.

Materiały proszę przesyłać  poprzez platformę SNB, po uprzednim zalogowaniu się - TUTAJ