Dostępne kursy

Kurs elearningowy adresowany do nauczycieli rozpoczynających pracę w bibliotece szkolnej. 


Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Jeżeli chcesz zapisać się do sieci, wypełnij formularz rejestracyjny