Dostępne kursy

Współczesna szkoła i nauczyciele stanęli przed zupełnie nowymi wyzwaniami prowadzenia nauczania on line i w formie hybrydowej, co wiąże się z zastosowaniem zupełnie nowych metod i form pracy. Kurs służy przygotowaniu metodycznemu do tych wyzwań, przygotowaniu do pracy on line, ale także do sprawnego łączenia obu form pracy i przenoszeniu do praktyki dydaktycznej najlepszych narzędzi i  rozwiązań.

Zaproponowany kurs zakłada poznawanie przez uczestników zagadnień związanych z autyzmem krok po kroku, wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - tak, by jako nauczyciele mogli stanowić wsparcie  dla ucznia,  potrafili rozpoznawać jego potrzeby i możliwości,wiedzieli jak pomagać w kontaktach  z rówieśnikami, byli przygotowani na wejście  dziecka do grupy, pomyślnego w niej funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osiągania przez niego sukcesów edukacyjnych.

Kurs zostanie uruchomiony 12.10  i będzie trwał do  31.12.2020 r.

Wypełnij formularz rejestracyjny

Kurs zostanie uruchomiony 1.10 i będzie trwał do 15.12.2020r.

Wypełnij formularz rejestracyjny.  


Platforma wewnętrzna sieci samokształcenia i współpracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych "Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów".


Szkolenie skierowane do nauczycieli z terenu Hajnówki, którzy wcześniej dokonali rejestracji.

Grupa zamknięta.