Dostępne kursy

Głównym celem kursu jest  zaprezentowanie, z jednej strony -  sprawdzonych form pracy z czytelnikiem (projekty, konkursy, zajęcia edukacyjne i in.), z drugiej - nietypowych form (happeningi, flash mob, slam poetycki, sesje posterowe, konwenty książkowe i in.).
Ponadto w kursie znajdzie się moduł poświęcony poświęcony wystrojowi i promocji biblioteki szkolnej, badaniom czytelniczym, literaturze dla dzieci i młodzieży oraz wykorzystaniu narzędzi Microsoft Office do promocji biblioteki. 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych