Publikacje

Nasza placówka prowadzi bogatą działalność wydawniczą - wydaje publikacje, redaguje czasopisma, prowadzi witryny  internetowe i tematyczny serwis elektroniczny.

W latach 1960 - 2007 wydano ok. 200 publikacji w wersji papierowej, w latach 1993-1998 redagowano miesięcznik Białostocki Biuletyn Oświatowy oraz w  latach 2000 -2011 dwumiesięcznik  Aspekty

Od roku 2016 pracownicy merytoryczni Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku współredagują Zasoby edukacyjne na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej, gdzie zamieszczają materiały autorskie oraz przekierowania do ciekawych stron w Internecie.

Od roku 2008 wydawany jest serwis elektroniczny Bibservis Bibliotek Szkolnych Podlasia, promujący pracę  nauczycieli bibliotekarzy szkolnych naszego regionu.