Podlaska Platforma Edukacyjna PPE (2016 - obecnie)

W witrynie internetowej PPE   jest dostępne Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych (CRTD), administrowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego (Katarzyna Gagan, koordynator wojewódzki). CRTD zawiera: Zasoby edukacyjne, Ofertę szkoleniową, Inicjatywy edukacyjne Podlasia, Bazę teleadresową instytucji edukacyjnych.

Adres www: https://ppe.wrotapodlasia.pl