Wydawnictwa metodyczne (1974 - 2007)

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (2002 - obecnie)

 1. 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku 1944-2004 : praca zbiorowa / pod red. Anny Krawczuk ; zespół red. Jolanta Bakier [et al.] ; Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Peagogiczna w Białymstoku. - Białystok : CEN, 2004.
 2. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla gimnazjum : scenariusze zajęć / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 4)
 3. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla szkół podstawowych : scenariusze zajęć klasy I-IV/ pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe2)
 4. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla szkół podstawowych : scenariusze zajęć klasy V – VI / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 3)
 5. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych : scenariusze zajęć / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 5)
 6. Lekcje języka polskiego, które kształcą wyobraźnię : (rola dramy w kształceniu polonistycznym) : materiały metodyczne / pod red. Urszuli Roman ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo CEN, 2004.
 7. Literatura podmiotu i przedmiotu. Wzory i przykłady opisów bibliograficznych : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. Janina Bułat, Olga Topolewska. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2005
 8. Literatura podmiotu i przedmiotu. Wzory i przykłady opisów bibliograficznych : materiały pomocnicze dla nauczycieli . Wyd. 2 popr. / oprac. Janina Bułat, Olga Topolewska. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2007
 9. Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej : propozycje obszarów, standardów i wskaźników . Materiały pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy / oprac. Olga Topolewska. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004
 10. Nauczyciel wychowawcą : materiały pokonferencyjne : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Łaniewskiej ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo CEN, 2003.
 11. Obraz i słowo : kształcenie kulturowe na lekcjach języka polskiego : materiały metodyczne uczestników kursu / pod red. Urszuli Roman ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo CEN, 2005.
 12. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : propozycje dla bibliotek szkolnych / oprac. Jolanta Chrzanowska, Dorota Rutkowska.- Białystok: Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2002
 13. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w bibliotece szkolnej / oprac. pod red. Olgi Topolewskiej.- Białystok: Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2007
 14. W kręgu twórczości Hansa Ch. Andersena :scenariusze zajęć dla szkół podstawowych / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 1)