Wydawnictwa metodyczne (1974 - 2007)

Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (1973 – 1989)

  1. Czasopiśmiennictwo oświatowo-pedagogiczne na Białostocczyźnie w XXX PRL : bibliografia adnotowana / [aut.] Mirosława Chomczyk [i in.] ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1978.
  2. Czasopiśmiennictwo oświatowo-pedagogiczne na Białostocczyźnie w XXX PRL : bibliografia adnotowana / aut. oprac. dokumentacyjnych Mirosława Chomczyk [et al.] ; oprac. red. Włodzimierz Juźwiuk, Bożena Skolimowska ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1978.
  3. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych / [kolegium red. Jerzy Joka, Jan Renkiewicz, Włodzimierz Juźwiuk] ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1978.
  4. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół średnich / [kol. red. Krystyna Cukrowska et al.] ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1975.
  5. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół średnich / [kolegium red. Krystyna Cukrowska et al.] ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oswiatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1977.
  6. Materiały pomocnicze do pracy w szkolnictwie specjalnym / [red. Antoni Balejko et al.] ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1974.
  7. Materiały pomocnicze do zajęć pozalekcyjnych : z doświadczeń świetlic szkół podstawowych / [kolegium red. Janina Kozak-Pajkert, Bernardyna Krutul, Helena Ostaszewska] ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1974.
  8. Prognozowanie rozwoju kwalifikacji kadr nauczycielskich w województwie suwalskim do roku 1990 : materiały z konferencji w Augustowie / [kol. red. Jerzy Joka et al.] ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Białymstoku. - Białystok : IKNiBO, 1977.