Wydawnictwa metodyczne (1974 - 2007)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  (2000 - 2001)

 1. Aktywne metody nauczania : warsztaty metodyczne dla nauczycieli geografii / oprac. Helena Sieredzińska - Mudel ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 2. Aspekty : dwumiesięcznik edukacyjny / red. nacz. Krystyna Grabowska. - Białystok : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, 2000.-.
 3. Boże Narodzenie u progu trzeciego tysiąclecia / oprac. Anna Kirejczyk ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 4. By czas nie zaćmił i niepamięć... : scenariusze zajęć z dziedzictwa kulturowego w regionie : materiały metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / pod red. Jerzego Kuźmiuka ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 5. Decentralizacja finansów publicznych : materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów / Tatiana Wawulska-Ławreszuk ; Ośrodek Doskonalenia w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 6. Dziedzictwo kulturowe pogranicza podlaskiego : Białystok - Puńsk - Narewka - Hajnówka : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kuźmiuka ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 7. I Pierwszy Międzyszkolny Konkurs Łamigłówek Matematycznych : materiały z organizacji, przebiegu i podsumowania konkursu dla klas szóstych / oprac. Zofia Bagińska, Maria Kulesza ; pod kier. Wiery Greczan ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 1998.
 8. Jak oceniamy ?. Z. 1, Liceum ogólnokształcace, gimnazjum (propozycje niektórych elementów systemów oceniania / pod red. Stanisławy Kozieł ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ODN, 2001.
 9. Kompetencje kluczowe : warsztaty metodyczne dla nauczycieli geografii i przyrody : (zeszyt metodyczny) / oprac. Helena Sieredzińska - Mudel ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 10. Konstrukcja i ocena testu dwustopniowego z przedmiotów zawodowych : zeszyt metodyczny / Kazimierz Andrzejewski ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 11. Materiały do kształtowania umiejętności rozumienia ze słuchu na lekcjach języka rosyjskiego / oprac. Mikołaj Turowski ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 12. Metoda dobrego startu w profilaktyce i rehabilitacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce : zeszyt metodyczny / pod red. Danuty Zakrzewskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 13. Metoda struktur wyrazowych w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych : zeszyt metodyczny / pod red. Danuty Zakrzewskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 14. Monastycyzm : szkic historyczny : materiały pomocnicze z katechezy dla nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół pogimnazjalnych / Mirosław Filimoniuk, Jerzy Kuźmiuk ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 15. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły sprawowany poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy w praktyce / Krystyna Grabowska, Waldemar Kołodziej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 16. Nauczanie zintegrowane : scenariusze zajęć klasa I : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Czyżewskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 17. Nauczanie zintegrowane : scenariusze zajęć klasa II i III : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Czyżewskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 18. Ocenianie na lekcjach religii : kryteria na poszczególne stopnie szkolne semestralne (końcowo roczne) z religii prawosławnej w szkole podstawowej i gimnazjum (propozycje) / oprac. Halina Borowik ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 19. Ocenianie na lekcjach religii / oprac. Halina Borowik przy współpr. Stanisławy Kozieł ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 20. Ogólnopolska konferencja dyrektorów bibliotek wojewódzkich z udziałem specjalistów d/s komputeryzacji Białystok, 24-25 X 1996 r. : materiały konferencyjne / Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Placówek Doskonalenia w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 21. Plan wynikowy katechezy prawosławnej w gimnazjum : (propozycja) / oprac. zespół [aut.] Barbara Uścinowicz ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 22. Planowanie metodyczne : plany metodyczne lekcji chemii i propozycje na zajęcia pozalekcyjne : praca zbiorowa / pod red. Doroty Dawidowicz ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 23. Planowanie wynikowe pracy dydaktycznej nauczyciela religii prawosławnej w szkole podstawowej / oprac. Halina Borowik ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 24. Polonistyczny system oceniania w szkołach pondgimnazjalnych : propozycja metodyczna dla klasy I liceum / Maria Bartnicka ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 25. Propozycje programu wewnętrznego mierzenia jakości w oparciu o doświadczenia Gimnazjum nr 7 w Białymstoku / oprac. Maria Sobolewska [i in.] ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 26. Propozycje programu wewnętrznego mierzenia jakości w oparciu o doświadczenia Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku / oprac. Agnieszka Hanusewicz [i in.] ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 27. Propozycje programu wewnętrznego mierzenia jakości w oparciu o doświadczenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku / oprac. Irena Horoszewska i Stanisława Jabłońska [i in.] ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 28. Propozycje programu wewnętrznego mierzenia jakości w oparciu o doświadczenia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Białymstoku / oprac. Ewa Kużelewska [et al.] ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 29. Przestrzenie wyobraźni w plastyce i muzyce / oprac. Maria Dachowska, Dorota Nita-Komorowska ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 30. Rozważania interpretacyjne wokół twórczości poetów współczesnych wpisane w kreatywne działania uczniów : materiały metodyczne / pod red. Urszuli Roman ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 31. Systemy oceniania oraz ich ewaluacja : (materiały uzupełniające - przeznaczone dla uczestników kursu grantowego) / oprac. Stanisława Kozieł ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 32. Szkolny program wychowawczy dla katechetów / oprac. Anna Kirejczyk ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 33. Tematyka oraz scenariusze spotkań z rodzicami : na I etapie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Czyżewskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 34. Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki : zeszyt metodyczny / pod red. Danuty Zakrzewskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 35. Uczymy się i bawimy na wychowaniu fizycznym : praca zbiorowa / pod red. Haliny Bielawiec i Aleksego Olesiuka ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 36. Wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów z rachunkowości : ich oragnizacja i przebieg / Barbara Gołubowska, Grażyna Roman, Teresa Zalewska ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 37. Wewnętrzny egzamin dojrzałości : (materiały dla przedmiotowych zespołów polonistów) : praca zbiorowa / pod red. Marii Bartnickiej ; OŚrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.
 38. Współpraca szkoły z rodzicami : praca zbiorowa / red. Grażyna Łaniewska [i in.] ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 39. Wymagania na stopnie z matematyki : materiały dla nauczycieli matematyki - gimnazjum / [aut. Anna Białous et al.] ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 40. Wymagania na stopnie z matematyki : materiały dla nauczycieli matematyki - szkoła podstawowa / [aut. Iwona Gałaszewicz i in.] ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 41. Z naszych doświadczeń : lekcje z kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Janiny Kozłowskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 42. Z naszych doświadczeń : lekcje z kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w szkole podstawowej : praca zbiorowa / pod red. Janiny Kozłowskiej ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 43. Zagadnienia ochrony środowiska w programie chemii i ścieżek edukacyjnych w gimnazjum : propozycje realizacji : praca zbiorowa / oprac. Dorota Dawidowicz ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 44. Źródła obrazowe i symboliczne na lekcjach historii w gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Jana Dworakowskiego ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2001.
 45. Żeby Polska była Polską / oprac. Anna Kirejczyk ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ODN, 2000.