Wydawnictwa metodyczne (1974 - 2007)

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny (1998 - 1999)

 1. Jak zostać laureatem olimpiady wiedzy ekonomicznej : materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów / Tatiana Wawulska-Ławreszuk ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 2. Język polski : testowa formuła egzaminu wstępnego do szkół średnich : (materiały pomocnicze) : opracowanie zbiorowe / pod red. Jerzego Kuźmiuka ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 3. Kult ikon Matki Bożej na Białostocczyźnie : (materiały z katechezy i dziedzictwa kutlturowego w regionie) / Piotr Chomik, Barbara Uścinowicz ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 4. Matematyka : materiały pomocnicze do egzaminu wstępnego do szkół ponadpodstawowych / pod red. Wiera Greczan [i in.] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 5. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych / pod red. Jerzego Kuźmiuka ; [aut. Bielawiec Halina et al.] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : WOM, 1992.
 6. Nauczanie blokowe : (zeszyt metodyczny) / oprac. Stanisława Kozieł ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 7. Nauczanie zintegrowane : scenariusze zajęć w klasach I-III : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Czyżewskiej ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 8. Ocenianie wewnątrzszkolne przedmiotowe : WDN : (materiały metodyczne wspomagające pracę liderów) / oprac. Stanisława Kozieł ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 9. Podlaskie Wieści Oświatowe : miesięcznik edukacyjny województwa podlaskiego / zespół red. Kuratorium Oświaty w Białymstoku. - Białystok : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999.-.
 10. Sekty : zagrożenie młodego pokolenia / Urszula Zagan ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 11. Systemy oceniania: przedmiotowy, wewnątrzszkolny : zeszyt metodyczny / oprac. Stanisława Kozieł ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.
 12. Ścieżki edukacyjne : (zeszyt metodyczny) / oprac. Stanisława Kozieł ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo WOM, 1999.