Wydawnictwa metodyczne (1974 - 2007)

Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli (1993 - 1998)

 1. 50 lat działalności bibliotek pedagogicznych w województwie białostockim / [oprac. Łucja Łozowska, Nina Nowik, Jan Zieniuk] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1994.
 2. "Białostocczyzna - nasza mała ojczyzna" : materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych / oprac. pod red. Krystyny Mak-Wróbel ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 3. Białostocki Biuletyn Oświatowy / Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Kuratorium Oświaty, Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1993-1998.
 4. Cywilizacyjne zagrożenia człowieka : czy tworzywa sztuczne zagrażają środowisku ? : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. Dorota Dawidowicz, Wanda Kołpak ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 5. Czytać ... oglądać ... grać ... : elementy wiedzy o dramacie i teatrze w szkole podstawowej : materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego / Zofia Lisiecka ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 6. Dziedzictwo kulturowe archidiecezji białostockiej : materiały pomocnicze dla nauczycieli katechezy katolickiej / oprac. Anna Kirejczyk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 7. Edukacja komunikacyjno-drogowa : przewodnik po programie wychowania w przedszkolu / Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zespół Palcówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : KO, 1996.
 8. Edukacja zdrowotna w nauczaniu początkowym. Z. 1 / pod red. Jadwigi Czyżewskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 9. Edukacja zdrowotna w nauczaniu początkowym. Z. 2 / pod red. Jadwigi Czyżewskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1998.
 10. Gimnastyka artystyczna : ćwiczenia ze wstążką na kiju / red. Halina Bielawiec ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 11. Gry, zabawy, ćwiczenia : dla nauczycieli szkół podstawowych / red. Maria Bójko ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 12. Hej, kolęda, kolęda ! : materiały metodyczne / pod red. Marii Słomy ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 13. Historia - aktywne metody nauczania : (scenariusze lekcji uwzględniające metody aktywizujące uczniów) : materiały metodyczne / pod red. Krystyny Foroncewicz, Haliny Murawskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 14. Informator dla dyrekcji i nauczycieli szkół podstawowych z propozycjami sprawdzianów dla klas siódmych oraz zintegrowanego sprawdzianu dla klas ósmych. Z. 1a ; / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. Zespół Sprawdzania i Oceniania Uczniów. - Ciechanów : ZPDN, 1997.
 15. Informator dla dyrekcji i nauczycieli szkół podstawowych z propozycjami sprawdzianów dla klas siódmych oraz zintegrowanego sprawdzianu dla klas ósmych. Z. 2a ; / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. Zespół Sprawdzania i Oceniania Uczniów. - Ciechanów : ZPDN, 1997.
 16. Inscenizacja na lekcjach matematyki / oprac. Teresa Czerklańska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 17. Inspiracje plastyczne w programie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej : materiały metodyczne. Cz. 1 / pod red. Marii Dachowskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 18. Inspiracje plastyczne w programie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej : materiały metodyczne. Cz. 2 / pod red. Marii Dachowskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 19. Jak opracować plan wychowawczy szkoły zgodnie z założeniami reformy sytemu edukacji? : (przebieg prac nad konstrukcją planu pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej Nr 4) / Zbigniew Klimowicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1998.
 20. Jak uatrakcyjnić kształcenie polonistyczne : wybrane problemy integracji na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII : praca zbiorowa / pod red. St[anisławy Kozieł ; [Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku]. - Białystok : [Wydawnictwo ZPDN, 1993/94].
 21. Język polski : nowa formuła egzaminu wstępnego do szkół średnich / oprac. Krystyna Mak-Wróbel ; pod kier. Jerzego Kuźmiuka ; Kuratorium Oświaty w Białymstoku ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 22. Katalog 1995 : publikacje i materiały edukacyjne CODN i wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli / Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zespół Informacji Pedagogicznej ; [oprac. Wiesława Skrobik]. - Warszawa : Jan Jacek Swianiewicz, 1995.
 23. Katechezy na temat współczesnych zagrożeń wychowawczych / oprac. pod kier. Genowefy Niewęgłowskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1998.
 24. Kierowanie szkołą. Z.3 / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 25. Kierowanie szkołą. Z.1 / red. Maria Trochimiak ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 26. Kierowanie szkołą. Z.3 / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 27. Konkurs chemiczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 1997/98 / oprac. Dorota Dawidowicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Bialymstoku. - Bialystok : ZPDN, 1998.
 28. Konkursy matematyczne w województwie białostockim w latach 1991-1993 : zbiór zadań z rozwiązaniami / oprac. Tamara Jawdosiuk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 29. Kształcenie kulturalne na lekcjach języka polskiego : wybrane problemy edukacji filmowej i teatralnej : praca zbiorowa / pod red. St[anisławy] Kozieł ; [Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku]. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 30. Lekcje języka polskiego w klasach łączonych : materiały metodyczne / pod red. Jerzego Kuźmiuka ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, [1996].
 31. Lekcje w klasach łączonych : materiały metodyczne. Cz. 2, Przedmioty matematyczno-przyrodnicze / pod red. Jerzego Kuźmiuka. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1996.
 32. Lekcje w klasach łączonych. Cz.1 / Jerzy Kuźmiuk. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1996.
 33. Lekka atletyka : planowanie i realizacja treści programowych w szkole podstawowej / red. Maria Bójko ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 34. Makieta cerkwi prawosławnej : projekt i propozycja wykonania / oprac. Halina Borowik ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 35. Małe Ojczyzny : tematyka regionalna w pracy biblioteki szkolnej / oprac. Teresa Leszczyńska-Koziak, Stanisława Sołkiewicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1997.
 36. Matematyka : nowa formuła egzaminu wstępnego do szkół średnich / oprac. Wiera Greczan [i in.] ; Kuratorium Oświaty w Białymstoku ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 37. Matematyka : ośmioklasisto ! rozwiąż - zdasz egzamin / wyboru zadań dokonał zespół Wiera Greczan [et al.]. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, 1994.
 38. Matematyka : zestaw umiejętności i zadań na wymagania konieczne dla uczniów kl. IV - VIII / oprac. Tamara Jawdosiuk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1998.
 39. Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego : kl. IV : opracowanie zbiorowe / pod kier. Krystyny Mak-Wróbel ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Cz. 1 : Organizacja i planowanie pracy, kształcenie językowe. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1994.
 40. Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów. Cz. III : / oprac. zbiorowe pod kier. Krystyny Mak-Wróbel ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1995.
 41. Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego kl. IV. kształcenie literackie. Cz. II : / oprac. zbiorowe pod kier. Krystyny Mak-Wróbel ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 42. Materiały metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Cz. 2, Gry dydaktyczne, metody dialogowe / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1994.
 43. Materiały metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Cz. 3, Egzamin z przygotowania zawodowego : (zasady przeprowadzania, przykłady) / oprac. Kazimierz Andrzejewski, Krystyna Skarżyńska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 44. Materiały metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Cz.4, Egzamin z nauki zawodu : (zasady przeprowadzania, przykłady) / oprac. Krystyna Skarżyńska, Kazimierz Andrzejewski ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 45. Materiały metodyczne do przedmiotu muzyka. Z. 1. Cz.1, Piosenkowe nuty kl. I-III. Cz.2, Szkoła w tanecznych rytmach kl. V-VIII / opac.i wybór repertuaru Lech Mazurek ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1994.
 46. Materiały metodyczne do przedmiotu muzyka. Z. 2. Cz.1, Prace zespołów samokształceniowych. Cz.2, Repertuar uzupełniający do przedmiotu / opac.i wybór repertuaru Lech Mazurek ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1998.
 47. Materiały pomocnicze dla nauczycieli chemii szkół podstawowych / pod red. Doroty Dawidowicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1995.
 48. Matura z języka polskiego : prace pisemne i kryteria oceny : (pokłosie I wojewódzkiego konkursu "Matura '95") / Krzysztof Karulak. - Ciechanów : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.
 49. Matura'97 : materiały pomocnicze z matematyki / oprac. Wiera Greczan [et. al.] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 50. Mądrość ludowa w pieśniach, zagadkach i przysłowiach zebranych w Janowie i okolicy : materiały pomocnicze do realizacji programu "Dziedzictwo kulturowe w regionie" / oprac. Maria Słoma ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 51. Metoda wektorowa w rozwiązywaniu zadań i dowodzeniu twierdzeń w szkole średniej / Ireneusz Masłowski ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 52. Metody aktywizujące na lekcjach katechezy prawosławnej : (montaż słowno-muzyczny, techniki dramowe) / Halina Borowik ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1998.
 53. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur : grupa "Maluch" : zbiór zadań z konkursów z lat 1993-94 / [oprac. Anna Goroszkiewicz, Wiera Greczan, Maria Popławska] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, [1995].
 54. Najciekawsze formy pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej : scenariusze imprez nagrodzonych w konkursie : zeszyt metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy / oprac. Teresa Leszczyńska-Koziak, Danuta Sienkiewicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 55. Nauczanie języków obcych w XXI wieku / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1994.
 56. Nowa matura - języki obce : wymagania egzaminacyjne / oprac. Mikołaj Turowski ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1997.
 57. O przyjaźni, miłości, życiu chce mówić i czytać młodzież : propozycje opracowania książek Astrid Lindgren "Bracia Lwie Serce", Urszuli K.Le Guin "Świat Rocannona", Małgorzaty Musierowicz "Ida sierpniowa" : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Kozieł ; [Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku]. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1993/94.
 58. Ochrona i kształtowanie środowiska : materiały pomocnicze dla nauczycieli szkoły podstawowej / oprac. Barbara Wiechetek ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 59. Ogólnopolska konferencja dyrektorów bibliotek wojewódzkich z udziałem specjalistów d/s komputeryzacji Białystok, 24-25 X 1996 r. : materiały konferencyjne / Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Placówek Doskonalenia w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 60. Pomyśl i zgadnij : (materiały metodyczne do katechezy w klasach I-IV) / Barbara Uścinowicz ; [Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku]. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 61. Poszukujące i aktywizujące metody nauczania techniki z konspektami lekcji / Mikołaj Stepaniuk. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1997.
 62. Poznanie świata przez dziecko w wieku przedszkolnym : (realizacja wybranych zagadnień z przyrody nieożywionej i techniki) / oprac. Barbara Dąbrowska, Barbara Kędzia, Iwona Trusiuk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 63. Praca dyplomowa jako jedna z form zadania egzaminacyjnego / Helena Zieńko ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 64. Praca nad formami wypowiedzi w szkole podstawowej : propozycje rozwiązań metodycznych. Z. 2, Konspekty / oprac. Janina Kozłowska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 65. Pracownia chemiczna bezpiecznym miejscem pracy : Materiały pomocnicze dla nauczycieli chemii / oprac. Dorota Dawidowicz, Wanda Kołpak ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997 :.
 66. Prastarym obyczajem w Polsce podczas Wilii ... : materiał repertuarowy i metodyczny dla nauczycieli języka polskiego : praca zbiorowa / pod red. Janiny Radwanowicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 67. Program działań wychowawczych wypracowany przez Towarzystwo Szkół Twórczych / Danuta Nakoneczna ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1995.
 68. Propozycja celów operacyjnych i testu sprawdzającego z fizyki w kl. I LO : wybrane zagadnienia z działu "Ruch i siła" / oprac. Joanna Ciesielska [et al.] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 69. Propozycje do programu wychowawczego szkoły na rok szkolny 1995/96 : opracowane na kursie dyrektorów szkół / [pod kier. Marii Trochimiak] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 70. Propozycje rozkładu materiału z języka białoruskiego w kl. II - VIII / oprac. Olga Sienkiewicz. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1993.
 71. Propozycje zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii. Z. 2 / oprac. Iwona Andrzejewska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 72. Propozycje zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii. Z. 1 / oprac. Iwona Andrzejewska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 73. Proza polska XX wieku : materiały z sesji literackiej, Białystok 17-18 XII 1993 r. : praca zbiorowa / pod red. Marii Bartnickiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1994.
 74. Przykładowy plan realizacji programu techniki w klasie VIII szkoły podstawowej w formie zadaniowej / Eugeniusz Matujewicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 75. Przykłady zadań testowych z języka angielskiego do klas IV-VIII / Anna Siedlecka-Karny, Jerzy Kuźmiuk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1998.
 76. Publikacje i materiały edukacyjne CODN i wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli : katalog 1996 / Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zespół Inormacji Pedagogicznej. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1997.
 77. Rola dyrektora w tworzeniu klas integracyjnych w szkole / Elżbieta Rogowska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1998.
 78. Rola dyrektora w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego / Zenon Lenkowski ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 79. Sankt Petersburg w literaturze pięknej / oprac. Mirosława Tomczak. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1995.
 80. Scenariusz na podstawie baśni "Mały Książę" Antoine de Saint-Exupery'ego / oprac. Anna Kamińska [et al.] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1998.
 81. Środki dydaktyczne i ćwiczenia konstrukcyjno-techniczne na lekcjach religii prawosławnej do samodzielnego wykonania / oprac. Halina Borowik ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 82. Środowisko a ty : tematyka ekologiczna w pracy biblioteki szkolnej / oprac. Teresa Leszczyńska-Koziak, Stanisława Sołkiewicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1998.
 83. Technika - kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów w kl. IV-VIII / Mikołaj Stepaniuk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 84. Technika - wychowanie komunikacyjne : (materiały pomocnicze dla nauczycieli techniki szkoły podstawowej i liceum) / Helena i Mikołaj Stepaniuk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1998.
 85. Testy i ćwiczenia z katechezy prawosławnej do klas V-VIII / praca pod red. Barbary Uścinowicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1998.
 86. Testy roczne z języka angielskiego do klas I-III szkół ponadpodstawowych / Dorota Szymaniuk ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1998.
 87. Ustny egzamin maturalny z języka rosyjskiego / oprac. Mikołaj Turowski ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1995.
 88. W nurcie zagadnień związanych z 46 Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, Wrocław 25.05-1.06.1997 / Genowefa Niewęgłowska ; [Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku]. - Białystok : ZPDN, 1997.
 89. Wycieczki polonistyczne do muzeów i galerii Białostocczyzny. : materiały metodyczne języka polskiego. Cz.1, Jak organizować i prowadzić tzw. lekcje muzealne / pod red. Zofii Lisieckiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Wyd. 2 popr. i zm. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 90. Wycieczki polonistyczne do muzeów i galerii Białostocczyzny. : materiały metodyczne języka polskiego. Cz.2, Z wizytą u Sleńdzińskich / pod red. Zofii Lisieckiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Wyd. 2 popr. i zm. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 91. Wycieczki polonistyczne do muzeów i galerii Białostocczyzny. : materiały metodyczne języka polskiego. Cz.3, W letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego / pod red. Zofii Lisieckiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Wyd. 2 popr. i zm. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 92. Wycieczki polonistyczne do muzeów i galerii Białostocczyzny. : materiały metodyczne języka polskiego. Cz.4, Pośród starych spichlerzy i chat / pod red. Zofii Lisieckiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Wyd. 2 popr. i zm. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 93. Wycieczki polonistyczne do muzeów i galerii Białostocczyzny. : materiały metodyczne języka polskiego. Cz.4, Z gościną w Białowieży / pod red. Zofii Lisieckiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1996.
 94. Wykorzystanie kartki papieru w nauczaniu geometrii w klasach IV-VIII / oprac. Teresa Chrostowska, Bożena Janiak ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 95. Wykorzystanie technik C[elestyna] Freineta w rozwijaniu inwencji twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : propozycje zajęć / zebrały i oprac. Jadwiga Długosz [et al.] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 96. Zabawy z ortografią : materiały pomocnicze z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI / oprac. Stanisława Kozieł, Janina Radwanowicz ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.
 97. Zagadnienia ekologii i ochrony środowiska w pracy bibliotek szkolnych : zeszyt metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy / oprac. Maria Bujwicka [et al.] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1993.
 98. Zbiór konspektów z terapii pedagogicznej. Z. 1 : Etap wstępny, ćwiczenia o charakterze ogólnorozwojowym / oprac. pod kierunkiem Danuty Zakrzewskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 99. Zbiór konspektów z terapii pedagogicznej. Z. 2 : Budowa zdania, różnicowanie głosek i ich wyodrębnianie / oprac. pod kierunkiem Danuty Zakrzewskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 100. Zbiór konspektów z terapii pedagogicznej. Z. 3 : Dwuznaki, pisownia i-j, zmiękczanie / oprac. pod kierunkiem Danuty Zakrzewskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 101. Zbiór konspektów z terapii pedagogicznej. Z. 4, Ćwiczenia ortograficzne / oprac. pod kierunkiem Danuty Zakrzewskiej ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 102. Zbiór zadań do układania sprawdzianów : technika kl. VIII / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1993.
 103. Zbiór zadań przygotowawczych do egzaminu wstępnego do szkół średnich woj. ciechanowskiego / Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Ciechanów : Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994.
 104. Zestaw umiejętności i zadań na wymagania konieczne z matematyki dla uczniów klas II i III LO i techników / [oprac. Wiera Greczan et al.] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1997.
 105. Zestaw umiejętności i zadań na wymagania konieczne z matematyki dla uczniów klas pierwszych liceów i techników / [oprac. Wiera Greczan et al. ; współpr. Barbara Chodkiewicz et al.] ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : ZPDN, 1996.
 106. "Ziemia planeta życia" : sejmik ekologiczny : scenariusz i materiały z konferencji metodycznej przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego i biologii / oprac. Janina Kozłowska, Janina Lewsza ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli. - Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1995.