SZ. P. Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
 Województwa  Podlaskiego

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji „Technologia informacyjna w zarządzaniu oświatą na poziomie jednostek samorządu terytorialnego”

Ustawa o systemie informacji oświatowej nałożyła szereg nowych obowiązków na szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Podołanie tym obowiązkom będzie wymagało szeregu działań organizacyjnych i wsparcia ich technologią informacyjną na skalę niestosowaną dotychczas w polskiej oświacie.

Konferencja, organizowana przez CEN we współpracy z Podlaskim Kuratorem Oświaty oraz z QNT – Systemy Informatyczne i STS Elektronik – Optimus Partner, ma za zadanie zapoznać uczestników z nowymi wymaganiami stawianymi przez prawo oświatowe a także wskazać możliwości i kierunki działań związane z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej

Do udziału w konferencji zapraszamy Pana/Panią wraz z osobą odpowiedzialną za sprawy oświaty w Pana/Pani jednostce.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie faksem udziału w konferencji. Bliższych informacji udziela Zdzisław Babicz, wicedyrektor CEN Białystok, tel. 7328019, babicz@cen.bialystok.pl

Łączę wyrazy szacunku

Krystyna Grabowska

Potwierdzenie zgłoszenia [format MS Word]

 

Honorowy patronat Marszałka Województwa Podlaskiego

 

 

Ramowy plan konferencji

„Technologia informacyjna w zarządzaniu oświatą
na poziomie jednostek samorządu terytorialnego”

(22 czerwca 2005r., CEN Białystok)

 10.30 – 10.40       Otwarcie konferencji
/prowadzący: Dyrektor CEN w Białymstoku Krystyna Grabowska/

10.40 – 11.00       Realizacja Ustawy o systemie informacji oświatowej w województwie podlaskim
/prowadzący: wojewódzki koordynator edukacji informatycznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Jacek Kierklo/

11.00 – 11.35       Narzędzia  i  metody  analizy  danych  zgromadzonych przez JST w związku z Ustawą o systemie informacji oświatowej. Analizator SIO.
/prowadzący: Dyrektor Oddziału QNT Systemy Informatyczne w Białymstoku Mariusz Woźny/

11.35 – 12.00       Blue connect – najszybszy bezprzewodowy Internet.
/prowadzący: Dyrektor STS Elektronik w Białymstoku Stanisław Sakowicz przy współudziale ERA GSM/

12.00 – 12.30       Bankiet

12.30 – 13.15       Utylizacja sprzętu elektronicznego i ochrona praw autorskich w świetle obowiązującego prawa. Programy licencyjne Microsoft dedykowane dla edukacji. Oprogramowanie antywirusowe dla oświaty.
 /prowadzący: Dyrektor STS Elektronik w Białymstoku Stanisław Sakowicz przy współudziale Microsoft Polska/

13.15 – 13.35       Regulacje prawne dotyczące finansowania doradztwa i doskonalenia nauczycieli
/prowadzący: główny specjalista Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Helena Chyzy/

13.35 - 14.00       Oferta Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
Informacja o akcji „Szkoła marzeń”
Podsumowanie konferencji, wręczenie imiennych zaświadczeń uczestnictwa w konferencji oraz losowanie nagrody ufundowanej przez QNT.
/prowadzący: Dyrektor CEN w Białymstoku Krystyna Grabowska/

 

 

Współorganizatorzy:


           

powrót