Drukuj

Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego w oparciu o zdiagnozowane potrzeby przedszkola oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorRenata Woroniecka
Forma płatnaNie
Opis

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się jak tworzyć i realizować  program wychowawczo- profilaktyczny,  którego treści uwzględniają potrzeby i specyfikę placówki, a także preferowane kierunki polityki oświatowej  takie jak:

-profilaktyka uzależnień  w szkołach i placówkach oświatowych;

-wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

 

Program
 1. Wprowadzenie do konstruowania programu wychowawczo- profilaktycznego- : podstawy prawne - zapisy, podstawowe pojęcia
 2. Charakterystyka i struktura programu  wychowawczo- profilaktycznego
 3. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w oparciu o treści kształcenia uwzględniające  elementy wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz  profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 4. Analiza potrzeb placówki wynikających z jej specyfiki, wniosków z nadzoru pedagogicznego
 5. Opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego, zaplanowanie monitorowania i ewaluacji realizowanych treści
 6. Prezentacja opracowanych programów.

Dostępne terminy

2019-10-30
Termin2019-10-30
16:00
ProwadzącyRenata Woroniecka
Harmonogram
 1. Wprowadzenie do konstruowania programu  wychowawczego- profilaktycznego: podstawy prawne - zapisy, podstawowe pojęcia
 2. Charakterystyka i struktura programu  wychowawczo- profilaktycznego
 3. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w oparciu o treści kształcenia uwzględniające  elementy wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz  profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 4. Analiza potrzeb placówki wynikających z jej specyfiki, wniosków z nadzoru pedagogicznego
 5. Opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego, zaplanowanie monitorowania i ewaluacji realizowanych treści
 6. Prezentacja opracowanych programów.
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 9


Powrót